EY: Στο 64% παγκοσμίως ο ρυθμός υιοθέτησης του FinTech

  • Το 96% των καταναλωτών γνωρίζει τουλάχιστον μία υπηρεσία FinTech
  • Η Κίνα και η Ινδία ηγούνται των αναπτυσσόμενων αγορών, με ποσοστό υιοθέτησης FinTech 87%
  • Η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία προπορεύονται μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών, ενισχυμένες από την ανοιχτή τραπεζική στην Ευρώπη
  • Η παγκόσμια υιοθέτηση FinTech μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρίσκεται στο 25%, με την Κίνα να προηγείται με 61%, ενώ ακολουθούν οι ΗΠΑ με 23%

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο, διετή Δείκτη της EY, Global FinTech Adoption Index, οι δείκτες υιοθέτησης του FinTech βελτιώθηκαν σημαντικά, αγγίζοντας ποσοστό της τάξης του 64% κατά μέσο όρο. 

Συγκεκριμένα, αναπτυσσόμενες αγορές, και ειδικά η Κίνα και η Ινδία, προηγούνται στην υιοθέτηση, ακολουθούν, η Ρωσία και η Νότια Αφρική, ενώ μεταξύ των ανεπτυγμένων αγορών, προηγούνται η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία, αντικατοπτρίζοντας εν μέρει την ανάπτυξη της ανοιχτής τραπεζικής που γνωρίζει η Ευρώπη. 

Η τρίτη έκδοση του Δείκτη βασίζεται σε μια διαδικτυακή έρευνα, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 27.000 ψηφιακά ενεργοί καταναλωτές από 27 χώρες. Φέτος, επισημαίνεται ότι, ο Δείκτης περιλαμβάνει και μια έρευνα 1.000 μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), οι οποίες χρησιμοποιούν υπηρεσίες FinTech, στην Κίνα, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νότια Αφρική και το Μεξικό.

Οι μεταφορές χρημάτων και οι υπηρεσίες πληρωμών ενισχύουν την αναγνωρισιμότητα του FinTech

Παγκοσμίως, ένας μέσος όρος της τάξης του 89% των καταναλωτών, γνωρίζουν για τις πλατφόρμες πληρωμής μέσω κινητού τηλεφώνου σε καταστήματα, ενώ 82% γνωρίζουν τα συστήματα πληρωμής μεταξύ ομότιμων χρηστών (peer-to-peer) και των μη-τραπεζικών χρηματικών μεταφορών. Η διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών FinTech είναι ακόμα πιο έντονη στην Ινδία και την Κίνα, με το 99,5% των καταναλωτών να γνωρίζουν για τις μεταφορές χρημάτων και τις υπηρεσίες πληρωμής μέσω τηλεφώνου. 

Οι μεταβαλλόμενες προτεραιότητες των πελατών 

Σύμφωνα με το EY Global FinTech Adoption Index 2019, οι προσδοκίες των πελατών έχουν αυξηθεί, ενισχύοντας τον δραστικό μετασχηματισμό και την καινοτομία στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Οι παραδοσιακές τράπεζες, οι ασφαλιστές και οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων μετασχηματίζουν δραστικά τις προτάσεις τους, προσφέροντας ψηφιακά διαθέσιμες υπηρεσίες που βασίζονται σε προηγμένη τεχνολογία. 

Τα βασικά κριτήρια επιλογής μιας υπηρεσίας FinTech, σύμφωνα με τα ευρήματα του Δείκτη, αποδεικνύουν ότι το 27% θεωρούν την τιμή ως την πρώτη τους προτεραιότητα. Βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι, σε αγορές όπως η Χιλή, η Γαλλία και η Ιαπωνία, η εμπιστοσύνη είναι ο μόνος ανασταλτικός παράγοντας στην επιλογή μιας εταιρείας FinTech, σε σχέση με τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

ΜμΕ: ένα διακριτό και ταχύτατα αναπτυσσόμενο μερίδιο καταναλωτών

Οι ΜμΕ που έχουν υιοθετήσει τις υπηρεσίες FinTech, έχουν επηρεάσει δραστικά την εξέλιξη του κλάδου και έχουν συμβάλει καθοριστικά στην καθιέρωσή του. Ο Δείκτης υιοθέτησης είναι ιδιαίτερα υψηλός στην Κίνα, όπου βρίσκεται στο 61%, ενώ ακολουθούν οι ΗΠΑ στο 23%.

Εφόσον οι χρήστες που έχουν υιοθετήσει ήδη το FinTech, αναμένεται να συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν και περισσότερες εταιρείες φαίνεται πως θα τους ακολουθήσουν, ο ρυθμός υιοθέτησης παγκοσμίως μπορεί πολύ σύντομα να αναπροσαρμοστεί από τον σημερινό μέσο όρο του 25%, στο 64%. 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Εταίρος και Επικεφαλής του Χρηματοοικονομικού Τομέα της ΕΥ Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας, σημείωσε: «Ο κλάδος του FinTech αναπτύχθηκε και εξαπλώθηκε με ρυθμούς πολύ ταχύτερους από τους αναμενόμενους. Ένας από τους βασικούς λόγους αυτής της ταχείας εξέλιξης, είναι ότι και τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αντέδρασαν και προσαρμόστηκαν έγκαιρα στα νέα δεδομένα, αξιοποιώντας μια σειρά από νέες τεχνολογίες. Τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να συνεχίσουν να προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των καταναλωτών και να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα, αξιοποιώντας περισσότερο τις αναδυόμενες τεχνολογίες, προκειμένου να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά».      

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ