Συμφωνία Eurobank και doValue για τις συναλλαγές Europe και Cairo

H Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. (“Eurobank”) ανακοινώνει ότι υπέγραψε με την εταιρεία doValue S.p.A. (“doValue”) δεσμευτικές συμφωνίες για: (α) την πώληση του 80% των μετοχών της θυγατρικής της, Eurobank Financial Planning Services S.A. (“FPS”) (Project Europe), και (β) την πώληση μέρους των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) διαβάθμισης της τιτλοποίησης απαιτήσεων ύψους €7,5 δις (Project Cairo) (εφεξής, «Συναλλαγές»).

– Η Eurobank συνάπτει στρατηγική σύμπραξη με την εταιρεία doValue για τη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της (“NPE”) μέσω της πώλησης του 80% της FPS. Η Eurobank θα συνεχίσει να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της FPS με ποσοστό 20%.
– Ο Τομέας Προβληματικών Δανείων της Eurobank (Eurobank’s Troubled Asset Group – “TAG”), στον οποίο υπαγόταν μέχρι σήμερα η FPS, θα μεταφερθεί στην FPS.
– Η Eurobank υπέγραψε δεκαετή σύμβαση με την FPS για τη διαχείριση €5,6 δις NPE και €5,7 δις δανείων λιανικής τραπεζικής που είναι σε μικρή καθυστέρηση, καθώς και τη διαχείριση των ανάλογων μελλοντικών απαιτήσεων.
– Επιπλέον η FPS διαχειρίζεται την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων (NPE) ύψους €2 δις (συναλλαγή “Pillar”), τις τιτλοποιήσεις της συναλλαγής Cairo και χαρτοφυλάκια τρίτων διεθνών επενδυτών. Συνολικά, οι υπό διαχείριση απαιτήσεις ανέρχονται σε €26 δις περίπου, για τις οποίες θα παρέχει και υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων.
– Η επιτευχθείσα συμφωνία αποτιμά την πλατφόρμα διαχείρισης στο ποσό των €360 εκατομμυρίων. Συγκεκριμένα, η απόκτηση του 80% της συμμετοχής στην FPS έχει αποτιμηθεί στα €248 εκατομμύρια (€310 εκατομμύρια για το 100%), πλέον πρόσθετου τιμήματος έως του ποσού των €40 εκατομμυρίων (€50 εκατομμύρια για το 100%), ανάλογα με την επίτευξη ορισμένων οικονομικών αποδόσεων σε ορίζοντα δεκαετίας.
– Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της FPS, θα είναι, αντιστοίχως οι κύριοι Θεόδωρος Καλαντώνης και Αναστάσιος Πανούσης.

Τα βασικά σημεία της συναλλαγής Cairo είναι τα παρακάτω:
– Η Eurobank θα διατηρήσει στην κυριότητά της το 100% των ομολογιών υψηλής διαβάθμισης (senior notes), καθώς και το 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης και η τιτλοποίηση Cairo θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων («Ηρακλής»).
– Οι υπόλοιπες ομολογίες ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης θα διανεμηθούν στους μετόχους, εφόσον πληρωθούν ορισμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων η λήψη των αναγκαίων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων.
– Οι ονομαστικές αξίες των ομολογιών της Συναλλαγής Cairo έχουν ως εξής: Ομολογίες υψηλής, μεσαίας και χαμηλής διαβάθμισης: €2,4 δις, €1,5 δις, και €3,6 δις, αντίστοιχα. Οι ανωτέρω αξίες έχουν λάβει υπόψη το εκτιμώμενο κόστος της συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ηρακλής» και υπόκεινται στην επίτευξη επαρκούς πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Οι δύο πλευρές στοχεύουν στο κλείσιμο των Συναλλαγών μέχρι το τέλος του 1ου τριμήνου του 2020, υπό την προϋπόθεση λήψης των σχετικών κανονιστικών εγκρίσεων, κατά τη συνήθη πρακτική.

Οι συναλλαγές αποτελούν μέρος του σχεδίου επιτάχυνσης για την εξυγίανση του ισολογισμού της Eurobank που ανακοινώθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2018.

Η δεκαετής στρατηγική συμφωνία με την εταιρεία doValue, σύμφωνα με την οποία η Eurobank θα αναθέσει στην FPS τη διαχείριση μελλοντικών δανείων σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών καθώς και των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΝΡΕ) υπογραμμίζει το μακροπρόθεσμο χαρακτήρα της συνεργασίας.

Η FPS ιδρύθηκε το 2006, ως μέρος του Ομίλου Eurobank, και αναπτύχθηκε εξασφαλίζοντας συμβάσεις διαχείρισης με διεθνείς επενδυτές και παρέχοντας ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης. Μέσα από αυτήν τη συμφωνία, η FPS αποκτά ηγετική θέση ως ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα, συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα της υφιστάμενης πλατφόρμας και της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας του προσωπικού της με τις βέλτιστες πρακτικές της doValue και την κορυφαία εμπειρία που διαθέτει στη διαχείριση απαιτήσεων και ακινήτων, στις χώρες της Νότιας Ευρώπης: Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Κύπρο.

Η τιτλοποίηση Cairo αναμένεται να είναι η πρώτη που θα ενταχθεί στο σχέδιο «Ηρακλής». Μαζί με την τιτλοποίηση Pillar, είναι οι πρώτες τιτλοποιήσεις NPE στην Ελλάδα, και συνιστούν βασικά συστατικά στοιχεία της εμπροσθοβαρούς στρατηγικής της Eurobank για τη μείωση των NPE, που έχει στόχο τη μείωση του δείκτη NPE κάτω του 15%.

Ο Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, δήλωσε τα εξής:«Με αυτήν τη συμφωνία-ορόσημο, εισερχόμαστε στο τελικό στάδιο για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Επιτάχυνσης για την εξυγίανση του ισολογισμού μας. Καθώς η Eurobank υλοποιεί το σχέδιό της, γίνεται η πρώτη ελληνική τράπεζα που αντιμετωπίζει ριζικά το μείζον ζήτημα της διαχείρισης του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ήδη εστιάζουμε αφενός στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της οικονομίας τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλη τη γεωγραφική μας περιοχή και αφετέρου στη διασφάλιση για τους μετόχους μας μιας απόδοσης κεφαλαίων κοντά στο 10% Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι για τη συμφωνία και την έναρξη μιας μακροπρόθεσμης σύμπραξης με τη doValue, η οποία – με την προσθήκη της FPS στις υφιστάμενες επιχειρηματικές της δραστηριότητες στην Ιταλία και την Ισπανία – καθιερώνεται ως η κορυφαία εταιρία διαχείρισης δανείων και ιδιόκτητων ακινήτων στη Νότια Ευρώπη».

Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι για την Eurobank: Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. και Alantra Corporate Portfolio Advisors International Limited

Νομικοί Σύμβουλοι για την Eurobank: Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες, Allen & Overy LLP, Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη.

doValue>Tο προφίλ μιας ηγέτιδας δύναμης στη διαχείριση δανείων και ακινήτων
Η doValue SpA είναι η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης δανείων και ακινήτων στη Νότια Ευρώπη, market leader σε όλες τις χώρες όπου έχει δραστηριότητα:
  • η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην Ιταλία
  • η μεγαλύτερη στην Ιβηρική Χερσόνησο (Ισπανία & Πορτογαλία)
  • η μεγαλύτερη στην Κύπρο
  • μετά την ενοποίηση με την FPS θα είναι η μεγαλύτερη και στην Ελλάδα.

Διαθέτει 20ετή παρουσία στο χώρο, απασχολεί 2.500 εργαζομένους, με 140 δισ. ευρώ συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια που διαμορφώνονται στα 167 δισ. ευρώ μετά τη συμφωνία με τη Eurobank.

Πρόκειται για μια δυναμική εταιρεία που αναπτύσσεται συνεχώς έχοντας πραγματοποιήσει μια σειρά εξαγορών στη διάρκεια των 20 χρόνων δραστηριοποίησής της: Η doValue στη σημερινή της μορφή είναι αποτέλεσμα απόκτησης και ενοποίησης των μονάδων NPL ορισμένων από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες, μεταξύ αυτών της Intesa Sanpaolo (2006), της Unicredit (2015) και της Santander/Altamira (2018).

Με τα ανοίγματα σε νέες αγορές δημιουργεί συνεχώς νέες θέσεις απασχόλησης (δεν υπάρχει ιστορικό ριζικών αναδιαρθρώσεων/απολύσεων προσωπικού). Εκτός από τις εξαγορές, αναπτύσσεται και οργανικά με νέα πεδία εργασιών στις επί μέρους αγορές δραστηριοποίησής της, δημιουργώντας παράλληλα σημαντικές ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης για τα νεοεισερχόμενα στην εταιρεία στελέχη.

Η doValue διακρίνεται για τον ιδιαίτερα χαμηλό δείκτη κινητικότητας του προσωπικού της (μεταξύ 5% – 7% στη διετία 2017-2018) αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό του συνδυασμού ανέλιξης – εκπαίδευσης (περισσότερες από 11.000 ώρες εκπαίδευσης στην Ιταλία μόνο το 2018) και της πολιτικής αμοιβών και παροχών μέσα από ένα ελκυστικό σχήμα σύνδεσης της ανταμοιβής με την επίτευξη στόχων.

Στους πελάτες της doValue περιλαμβάνονται ορισμένες από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Νοτίου Ευρώπης και εξειδικευμένοι επενδυτές παγκόσμιας εμβέλειας: Unicredit, Intesa Sanpaolo, Credit Agricole, Santander, BNP Paribas, Cyprus Cooperative Bank, όλες οι ελληνικές συστημικές τράπεζες, Fortress, Bain Capital, Cerberus, Davidson Kempner και CPPIB, είναι μεταξύ αυτών.

Η doValue είναι ανώνυμη εταιρεία, με κεφαλαιοποίηση περίπου 1 δισ. ευρώ. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου και ελέγχεται από τις ρυθμιστικές αρχές του Ιταλικού Χρηματιστηρίου και από την Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας. Ο βασικός της μέτοχος, η Fortress, κατέχει το 28% του μετοχικού της κεφαλαίου. Το υπόλοιπο το κατέχουν διεθνείς επενδυτές, ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες όπως η Jupiter Asset Management, η Standard Life Aberdeen, η Investec, Schroders, η Norges, η Vanguard, η AXA, η Amundi, η Blackrock και η Fidelity.

Η doValue αξιολογείται από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Standard & Poor’s και Fitch Ratings οι οποίοι της απέδωσαν την υψηλότερη αξιολόγηση μεταξύ των διαχειριστών (“STRONG” and “Level 1”) αδιάλειπτα για δέκα διαδοχικά χρόνια.

Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ FPS

H doValue, που δραστηριοποιείται ως ανεξάρτητος πάροχος, μέσα από την εξαγορά της FPS και με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αυτή διαθέτει ήδη στην ελληνική αγορά, κατακτά θέση leader στην Ελλάδα σε μια κομβική χρονική στιγμή, δεδομένου ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 αναμένεται σημαντική αύξηση των προς διαχείριση χαρτοφυλακίων.

Σήμερα η doValue στην Ελλάδα έχει προσωπικό 40 ατόμων, ενώ με την ενσωμάτωση της FPS οι εργαζόμενοι θα ανέλθουν σε περίπου 1.000 άτομα– μέγεθος περίπου ανάλογο της εταιρείας στην Ιταλία- και θα είναι η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης δανείων και ακινήτων στην Ελλάδα τόσο σε απασχολούμενους όσο και σε υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια.

Με την εξαγορά της FPS η doValue αποκτά κορυφαία θέση στην ελληνική αγορά, η οποία λόγω του υψηλού αποθέματος 80 δις ευρώ NPEs, θεωρείται από τις πλέον αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη.

Η FPS/doValue θα μπορεί να αξιοποιήσει την κορυφαία τεχνογνωσία αφενός της doValue στη διαχείριση δανείων, που προέρχεται από τη διαδρομή της στην ιταλική αγορά, αλλά και την αντίστοιχη της Altamira από τη διαχείριση ακινήτων στην Ισπανία. Ιταλία και Ισπανία είναι οι χώρες με τη μεγαλύτερη εμπειρία στους κλάδους της διαχείρισης δανείων και ακινήτων αντίστοιχα.

Στόχος της FPS/doValue είναι να αποτελεί την κορυφαία και πλέον αξιόπιστη επιλογή διαχειριστή για την ανάθεση νέων χαρτοφυλακίων. Η FPS με την είσοδο της doValue, γίνεται το «Hub ανάπτυξης» για την αγορά διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που είναι η πιο ελκυστική αγορά στην Ευρώπη στους τομείς διαχείρισης πιστώσεων και ακινήτων. Σε αντίθεση με την επικρατούσα πολιτική στο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των διαχειριστών απαιτήσεων, η doValue αποτελεί παίκτη που διαφοροποιείται σημαντικά ακολουθώντας μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης με κεντρικό στόχο να παραμείνει ο βασικός πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης για τις τράπεζες σε όλους τους οικονομικούς κύκλους, μια στρατηγική που υλοποιείται με επιτυχία και συγκεκριμένα:

Αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια προηγούμενων οικονομικών κύκλων στην Ευρώπη και έχει εξασφαλίσει μελλοντικές ροές NPLs από κορυφαίες τράπεζες όπως είναι η Unicredit, η Santander, η Alpha Bank Κύπρου και η Eurobank στην Ελλάδα.

Αυτές οι συμφωνίες για μελλοντικές ροές NPL εξασφαλίζουν διατηρησιμότητα στα υπό διαχείριση κεφάλαια της doValue και την καθιστούν μια αξιόπιστη εταιρεία σε κάθε οικονομικό κύκλο. Η doValue σχεδιάζει να αναπτυχθεί μακροπρόθεσμα, κερδίζοντας νέες εντολές διαχείρισης και επεκτείνοντας τις εργασίες της.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την εξαγορά της FPS η doValue βελτιώνει σημαντικά τους δείκτες της:

Τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια της doValue θα ανέλθουν σε 167 δισ. ευρώ (140 δις doValue + 26,6 FPS).

Η κατανομή των κεφαλαίων αυτών, ως ποσοστό του χαρτοφυλακίου της ανά αγορά διαμορφώνεται ως εξής: στην Ιταλία 49%, στην Ισπανία 29%,στην Ελλάδα 18%, στην Κύπρο 4% και στην Πορτογαλία 1%.

Το 88% των assets της θα αντιστοιχεί σε NPLs και το 12% σε ακίνητα (REO/διαχείριση, αξιοποίηση real estate).


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ