Δήμος Αγ. Δημητρίου: Συνάντηση ευρωπαϊκών Δήμων στο πλαίσιο του προγράμματος BEACON

Στο πλαίσιο των δράσεων των Δήμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό έργο μετριασμού της κλιματικής αλλαγής BEACON», αντιπροσωπεία του Δήμου Αγίου Δημητρίου, αποτελούμενη από τον Γενικό Γραμματέα, Ηλία Σαββάκη, και τα υπηρεσιακά στελέχη, Μαρία Μανουσάκη και Παναγιώτη Τζινιέρη, έλαβε μέρος σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο στη Βιάνα ντε Καστέλο της Πορτογαλίας μεταξύ Δήμων από την Πορτογαλία, τη Γερμανία και την Ελλάδα και των γερμανικών φορέων NAVIGANT και ADELPHI.
Στη συνάντηση, συμμετείχαν επίσης, εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου της Λισαβόνας και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου έγινε ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών από καλές πρακτικές, με ιδιαίτερη έμφαση στη συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων, στην προσπάθεια του προσδιορισμού μέτρων στην κατεύθυνση της οικονομίας χαμηλών εκπομπών, της εξοικονόμησης ενέργειας και της προώθησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με στόχο το σταθερό κλίμα και τις ελκυστικές για διαβίωση πόλεις.
Στο περιθώριο της συνάντησης έγινε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Gas Biopas Plant, που αποτελεί μονάδα παραγωγής βιοαερίου από οργανικά απόβλητα.
Τα διακρατικά εργαστήρια θα συνεχιστούν μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος το 2021.
Λίγα λόγια για το BEACON
Το έργο είναι τριετές, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Κλίμα (EUKI) του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Γερμανίας και προωθεί δράσεις για το μετριασμό της Κλιματικής αλλαγής ενισχύοντας τις τοπικές δράσεις και διευκολύνοντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ δήμων στην Ευρώπη. Μέσω κοινής μάθησης, δικτύωσης και προσαρμοσμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι εργαζόμενοι των συμμετεχόντων Δήμων και οι υπεύθυνοι για χάραξη πολιτικής έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τεχνικές γνώσεις και διαδικασίες που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν, να επεξεργαστούν και να εφαρμόσουν μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ