σέλφ σέρβις: Αγορά Σαρακοστιανών – Ευαίσθητες οι τιμές στη συνάρτηση εποχικότητα-προώθηση

Προσοχή, το έντονο «promo-πουσάρισμα» σε συνδυασμό με την υψηλή εποχικότητα κάποιων προϊόντων ρίχνει ασύμφορα τις τιμές τους! Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα, που προκύπτουν από τη μελέτη των στοιχείων πωλήσεων των σαρακοστιανών προϊόντων τη διετία 2018-2019, όπως τα κατέταξε προς σύγκριση για τους αναγνώστες του σελφ σέρβις η IRI Hellas, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημά μας πριν την αλλαγή της χρονιάς.

Στους πίνακες που παρουσιάζουμε, η IRI παραθέτει τα στοιχεία πωλήσεων των δέκα ομάδων προϊόντων της σαρακοστής κατά τρόπον ώστε αυτά να συγκριθούν ανά ομάδα α) ως σύνολο και εξειδικευμένα ως «προωθητικός τζίρος», β) ως τζίρος αφενός των βιομηχανικών μαρκών και αφετέρου των private labels, γ) στα πρώτα τετράμηνα των ετών 2018 και 2019, όπου περιλαμβάνονται οι πωλήσεις των περιόδων της σαρακοστής, και στα δύο κυλιόμενα δωδεκάμηνα (ΜΑΤ στον πίνακα) Νοέμβριος 2017-Οκτώβριος 2018 και Νοέμβριος 2018-Οκτώβριος 2019, προκειμένου να δειχτεί η ένταση της εποχικότητας των πωλήσεων κάθε ομάδας προϊόντων. Στο ίδιο πλαίσιο, παρατίθενται προς σύγκριση οι μέσες τιμές ανά μονάδα όγκου σε καθεμιά ομάδα προϊόντων, όπως διαμορφώθηκαν στα τετράμηνα Ιανουαρίου-Απριλίου των δύο ετών, προκειμένου να δειχθούν οι ποσοστιαίες μεταβολές τους υπό την επίδραση της προωθητικής έντασης, η εξέλιξη της οποίας στη διετία, άλλωστε, αποτυπώνεται σε ειδική στήλη.

Σε ειδικές στήλες, επίσης, αποτυπώνονται τα μερίδια σε αξία (%) ανά ομάδα προϊόντων αφενός των PL σε δωδεκάμηνη βάση και αφετέρου των επώνυμων προϊόντων και των PL στο τετράμηνο Ιανουάριος-Απρίλιος, προκειμένου να αποτυπωθεί η ισχύς της εποχικότητάς τους μέσα στο δωδεκάμηνο. Επιπρόσθετα σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με την IRI, ενώ στο πρώτο από τα δύο εξεταζόμενα δωδεκάμηνα οι δέκα αυτές κατηγορίες προϊόντων είχαν αθροιστικά 3.368 κωδικούς προϊόντων, στο δεύτερο δωδεκάμηνο ο αριθμός τους έφτασε τους 3.585 κωδικούς. Η αύξηση του πλήθους τους συνδέεται πιθανώς περισσότερο με την εισαγωγή νέων προωθητικών κωδικών. Ένα κεντρικό συμπέρασμα, που αφορά το κατεξοχήν εποχικό είδος της σαρακοστής, το χαλβά (περίπου το 70% των ετήσιων πωλήσεών γίνονται τη σαρακοστή, όπως φαίνεται στη σχετική στήλη), ήδη το επισημάναμε: Η έντονη προώθηση αυξάνει μεν τον τζίρο, αλλά ρίχνει τη μέση τιμή ανά μονάδα όγκου, πράγμα που ισχύει και στην περίπτωση του ταχινιού. Υψηλής εποχικότητας είναι και οι ομάδες των κατεψυγμένων ψαριών και των οστρακοειδών, ενώ πρωταγωνιστικός είναι ο ρόλος των PL προϊόντων στις ομάδες προϊόντων των έτοιμων γευμάτων (49%), του ταχινιού και των οστρακοειδών.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ