Ευρωπαϊκή Πίστη – Ισχυρή Κερδοφορία και αύξηση της Παραγωγής Ασφαλίστρων στο 9μηνο 2020

Ευρωπαϊκή Πίστη – Ισχυρή Κερδοφορία και αύξηση της Παραγωγής Ασφαλίστρων στο 9μηνο 2020

Σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. μέσα σε ένα ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον, σύμφωνα με τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία που δημοσίευσε για το 9μηνο του 2020. 

Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Πίστη σημείωσε:
Ισχυρή αύξηση της Κερδοφορίας, με τα Κέρδη προ Φόρων να διαμορφώνονται σε €18,8 εκ., έναντι €12,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 50,4%. 
Αύξηση των Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων και συναφών εσόδων κατά 5,1% στα €158,8 εκ., έναντι €151,1 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Περαιτέρω ισχυροποίηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 1,8% στα €144,6 εκ., έναντι €142,1 εκ. στα τέλη του 2019.
Ενίσχυση του Δείκτη Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR) κατά 8,5 ποσοστιαίες μονάδες με το Δείκτη να ανέρχεται σε 176,1% έναντι 167,6% την 31/12/2019. 
Αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού, με τις συνολικές θέσεις απασχόλησης να ανέρχονται στις 448 από 442 το Σεπτέμβριο του 2019.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι δεν θα υπάρξει σημαντική επίδραση στα κύρια οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας για το Β’ εξάμηνο του έτους από την πανδημία του Covid-19.  Συγκεκριμένα, αναμένεται ενίσχυση της Καθαρής Θέσης, καθώς και περαιτέρω αύξηση του Συντελεστή Φερεγγυότητας της Εταιρίας, εφόσον δεν αποφασιστεί από τις Κρατικές Αρχές Γενικό Lock – Down μέχρι την 31/12/2020.

Η Διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή την εξέλιξη πανδημίας, έτσι ώστε να λαμβάνει άμεσα όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία της υγείας και των συμφερόντων των Μετόχων, Εργαζομένων, Συνεργατών και  Πελατών της.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στη συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων 9μηνου 2020, στο νέο επενδυτικό site της Εταιρίας https://ir.europaikipisti.gr/el, στην ενότητα Οικονομικά Αποτελέσματα / Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρίας.

Πηγή Άρθρου/Εικόνας: Από Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ