Τράπεζα Πειραιώς: 10/12 η έκτακτη γενική συνέλευση για τη διάσπαση

Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020 15.00 αποφάσισε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς.

Ειδικότερα, στα θέματα ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται η έγκριση της διάσπασης της τράπεζας, με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και εισφορά του σε νέα εταιρεία που θα συσταθεί και θα λάβει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος. Η συνέλευση καλείται επίσης να εγκρίνει το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, συμπεριλαμβανομένου του Ισολογισμού Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.07.2020, και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί του ισολογισμού μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του αποσχιζόμενου κλάδου κατά την 31.07.2020, καθώς και για την εξέταση των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης.

Μεταξύ άλλων οι μέτοχοι καλούνται επίσης να εγκρίνουν τροποποίηση του καταστατικού της διασπώμενης εταιρείας, συνεπεία της απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 17η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ