Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: e-Innovation Roundtables | Η καινοτομία: Επένδυση για το μέλλον

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο
e-Innovation Roundtables | Η καινοτομία: Επένδυση για το μέλλον

Καλές πρακτικές συλλογής, διαλογής και αξιοποίησης απορριμμάτων – Το Γερμανικό παράδειγμα

Οι καλές πρακτικές της συλλογής, διαλογής και αξιοποίησης απορριμμάτων και ειδικότερα της ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων, με στόχο την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, βρέθηκαν, στο επίκεντρο της εκδήλωσης «e-Innovation Roundtables» με θέμα «Η καινοτομία: Επένδυση για το μέλλον», την οποία διοργάνωσε χθες το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Τις εργασίες του e-Innovation Roundtable με τίτλο «Καινοτομία και κυκλική οικονομία – Αξιοποίηση πρώτων υλών και ενέργειας από τα απορρίμματα. Εμπειρίες από τη Γερμανία και προοπτικές για την Ελλάδα», που διοργανώθηκε με την υποστήριξη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, άνοιξε ο Υπουργός Εσωτερικών και Εντεταλμένος του Πρωθυπουργού για την Ελληνογερμανική Συνέλευση, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, ο οποίος στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην κυκλική οικονομία, χαρακτηρίζοντάς την ως εμβληματική προτεραιότητα της Ε.Ε. «Το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ της περιόδου 2021 – 2027 υποστηρίζουν χρηματοδοτικά μια σειρά από σημαντικά έργα. Στην Ελλάδα η κυκλική οικονομία αποτελεί προτεραιότητα, με την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, του Οδικού Χάρτη Κυκλικής Οικονομίας και του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης των Αποβλήτων», τόνισε ο Υπουργός, για να σημειώσει αμέσως τη σημασία που έχει η εφαρμογή πρακτικών ανακύκλωσης σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, με απώτερο στόχο την ενεργειακή αξιοποίηση του υπολείμματος των αποβλήτων. Ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε επίσης ότι το Υπουργείο υποστηρίζει έργα για την κυκλική οικονομία μέσα από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, το οποίο στηρίζει ένα ευρύ φάσμα σχετικών δράσεων, με χαρακτηριστικότερες την προώθηση της διαλογής στην πηγή και την ανακύκλωση των απορριμμάτων, τα πράσινα σημεία, την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης. Αναφερόμενος στη Γερμανία, υπογράμμισε «την πλούσια τεχνογνωσία της, που προσφέρει βέλτιστες πρακτικές ενεργειακής αξιοποίησης του υπολείμματος των αστικών αποβλήτων, αλλά και της διαχείρισης ειδικών ρευμάτων. Η περίπτωση της Κέρκυρας, για την οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον η Ελληνογερμανική Συνέλευση μπορεί να λειτουργήσει ως πολιτικό σχέδιο και στη συνέχεια να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας» , ανέφερε ο Υπουργός.
 
Ο Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Εντεταλμένος της Καγκελαρίου για την Ελληνογερμανική Συνέλευση, Norbert Barthle, με το δικό του χαιρετισμό εξέφρασε το ενδιαφέρον του να συμβάλλει στην εδραίωση αποδοτικών και φιλικών προς το κλίμα μοντέλων κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι τα απορρίμματα αποτελούν πολύτιμους πόρους, που δημιουργούν πρόσθετα έσοδα και νέες θέσεις εργασίας. «Υποστηρίζουμε στην Κέρκυρα ένα πιλοτικό έργο ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων, που έχει καθιερωθεί στη Γερμανία και δημιουργεί προστιθέμενη αξία ως ξεχωριστός οικονομικός κλάδος, με χαρακτηριστικότερη την παραγωγή ηλεκτρισμού και ενέργειας» τόνισε, για να προσθέσει ότι η συνεργασία των ελληνικών και γερμανικών δήμων στην κυκλική οικονομία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του θεματολογίου της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, με τη διαχείριση των αποβλήτων να ορίζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα σε αυτοδιοικητικό επίπεδο. Ο κ. Norbert Barthle χαιρέτισε το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση έθεσε την ανακύκλωση σε πρώτη προτεραιότητα, με στόχο, μεταξύ άλλων, και την αξιοποίηση των υπολειμματικών αποβλήτων.

Στο e-Innovation Roundtable για την κυκλική οικονομία, το οποίο συντόνισε ο κ. Νικόλαος Μουσιόπουλος, Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο κ. Σπυρίδων Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Χωροταξίας, επεσήμανε τη σημασία της μετάβασης στην κυκλική οικονομία, στάθηκε στην ανάγκη να υπάρξει μετριασμός των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, ενώ εξέφρασε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Περιφέρειας για την ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων και την παραγωγή ενέργειας, που, όπως είπε πρόκειται για δύο στόχους, οι οποίοι πρέπει επιδιωχθούν παράλληλα με τη μείωση της χρήσης των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 
O κ. Gerhard Bauer, Έπαρχος Schwäbisch Hall, σημείωσε, μεταξύ άλλων: «Εκτιμώ ιδιαίτερα την πολύχρονη γερμανοελληνική συνεργασία στο πνεύμα της αμφίδρομης ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας επί ίσοις όροις. Για τον λόγο αυτό θέλω να εισφέρω κι εγώ προσωπικά στο θέμα ‘Καινοτομία και κυκλική οικονομία’. Η ανακύκλωση υλικών αλλά και η ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων έχουν ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση φυσικών πρώτων υλών και ορυκτών καυσίμων, ενώ συμβάλλουν ενεργά στην προστασία του κλίματος. Αυτό προσδίδει στην ανακύκλωση όχι μόνο αξία οικολογική, αλλά δεδομένης της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών, και οικονομική».
 
H κα Μερόπη Υδραίου, Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του νησιού στον τομέα της ανακύκλωσης απορριμμάτων, αναφέροντας ειδικότερα τη συλλογή των απορριμμάτων με μπλε κάδους, μπλε κώδωνες και κάδους για σύμμικτα απορρίμματα, τη συλλογή μπαταριών οικιακού τύπου, το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας, όπως και στο σύστημα επιβράβευσης χρήσης πράσινων γωνιών του Δήμου, τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, τα απορριμματοφόρα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, τη χωριστή συλλογή ηλεκτρικών συσκευών, τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων και τη δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας για την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία.

Ο κ. Γιώργος Κρεμλής, Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα ενέργειας, κλίματος, περιβάλλοντος και κυκλικής οικονομίας, στάθηκε στην προοπτική εφαρμογής πιλοτικού σχεδίου ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων στην Ελλάδα, στο σύστημα εγγυοδοσίας για το γυαλί, στην παραγωγή ενέργειας και θερμότητας από μεγάλους όγκους συμπιεσμένων αποβλήτων, στις Κοινοτικές Οδηγίες για την κυκλική οικονομία και στη μεταφορά στη εθνική έννομη τάξη της κοινοτικής νομοθεσίας περί της μιας χρήσης πλαστικών, ενώ αναφερόμενος στην Κεντρική Κέρκυρα, και στο πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων, σημείωσε ότι θα συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών και θα μπορούσε να λειτουργήσει, στο μέλλον, ως μόνιμη εγκατάσταση, εξυπηρετώντας και άλλα νησιά. 
 
Ο Dr. Matthias Eder, Διευθυντής Επικοινωνίας της PreZero, στην τοποθέτησή του ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «προκειμένου η Ελλάδα να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει για την ανακύκλωση προϊόντων, έως 70% το 2030 και την υγειονομική ταφή απορριμμάτων (max. 10% έως το 2030), θα πρέπει οι ροές υλικών να διαχωρίζονται και να συλλέγονται σωστά από την αρχή. Η συνεργασία με εταίρους, όπως η PreZero, που επικεντρώνονται στην αειφόρο διαχείριση υλικών και ανακύκλωσης και διαθέτουν δοκιμασμένες διαδικασίες και λύσεις στον κλάδο της κυκλικής οικονομίας και της ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων στη βάση του κύκλου ζωής των προϊόντων, μόνο χρήσιμη μπορεί να φανεί. Ως εταίρος της Ελλάδας, υποστηρίζουμε με την τεχνογνωσία μας την ανακύκλωση σε κλειστό κύκλο και προσβλέπουμε σε μια πιθανή μελλοντική συνεργασία με Έλληνες ενδιαφερόμενους και εταιρείες.»
 
O κ. Jürgen Priesters, Business Development Director του TOMRA Sorting Recycling, ανέδειξε το παράδειγμα της Γερμανίας και το πώς καταφέρνει να ανακυκλώνει το 50% των απορριμμάτων που στην πραγματικότητα, όπως είπε, είναι το 30%. Επεσήμανε, όμως, και κάποια λάθη, τα οποία έγιναν στην προσπάθεια η ανακύκλωση να καθιερωθεί ως καλή πρακτική διαχείρισης των απορριμμάτων, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι όσο περισσότεροι κάδοι συλλογής υλικών χρησιμοποιούνται τόσο περισσότερα λανθασμένα υλικά συγκεντρώνονται στους φορείς ανακύκλωσης. «Τα παραδείγματα στην Ευρώπη μας δείχνουν ότι η διαλογή των απορριμμάτων θα πρέπει να γίνεται, όχι στην πηγή, αλλά πριν την καύση ή την ταφή τους, ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η ανακύκλωση», ανέφερε χαρακτηριστικά. 
 
Χορηγοί της εκδήλωσης θα ήταν οι εταιρείες Bayer Ελλάς, Dräger Hellas και V+O.
 
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για το video της εκδήλωσης κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέχει στην ιστοσελίδα του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου: www.german-chamber.gr ή να επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο τηλ. 210 64 19 023.
 
Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ