Έκθεση EY: Σημαντική μείωση των συγχωνεύσεων και εξαγορών στον κλάδο των βιοεπιστημών το 2020 – αναμένεται αυξημένη δραστηριότητα το 2021

Έκθεση EY: Σημαντική μείωση των συγχωνεύσεων και εξαγορών στον κλάδο των βιοεπιστημών το 2020 – αναμένεται αυξημένη δραστηριότητα το 2021

Η αξία των συγχωνεύσεων και εξαγορών στον κλάδο των βιοεπιστημών για το 2020, έπεσε στα $159 δισ.
Μόνο το 12% των κεφαλαιακών αποθεμάτων των βιοφαρµακευτικών εταιρειών για εξαγορές, έχει αξιοποιηθεί κατά το 2020

Η δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ&Ε) στον κλάδο των βιοεπιστημών ανήλθε σε $159 δισ. το 2020, από $306 δισ. το 2019, πέφτοντας σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα από το 2014, σύμφωνα με την έκθεση της EY,  M&A Firepower 2021. Ένα μόνο megadeal (δηλαδή, μια συμφωνία αξίας άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων) – η εξαγορά της Alexion Pharmaceuticals από την AstraZeneca τον Δεκέμβριο – αντιπροσωπεύει το ένα τέταρτο των δαπανών για Σ&Ε στον κλάδο των βιοεπιστημών το 2020. 

Πέρα από τις δυσκολίες στη διενέργεια ειδικών ελέγχων (due diligence) και στην ολοκλήρωση συμφωνιών με τη χρήση ψηφιακών μέσων, εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, οι συστηματικά υψηλές αποτιμήσεις των βιοφαρμακευτικών εταιρειών και εταιρειών ιατρικής τεχνολογίας, αποθάρρυναν πολλούς υποψήφιους αγοραστές, σε μία χρονιά που ήδη αναμενόταν ότι θα ήταν δύσκολη. Σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, οι αγοραστές στον χώρο των βιοφαρμακευτικών εταιρειών, εστίασαν την προσοχή τους σε συμμαχίες και συμπληρωματικές συμφωνίες (bolt-on deals) σε υψηλής προτεραιότητας τομείς θεραπειών. Οι εταιρείες ιατρικής τεχνολογίας παρουσίασαν επιβράδυνση εσόδων, εξαιτίας της ακύρωσης ή της αναβολής επεμβάσεων το 2020.

Η έκθεση της ΕΥ διαπιστώνει ότι, παρά την αστάθεια της αγοράς το 2020, οι εταιρείες βιοεπιστημών έκλεισαν τη χρονιά με κεφαλαιακά αποθέματα-ρεκόρ για εξαγορές. Μόνο το 12% των διαθέσιμων κεφαλαιακών αποθεμάτων για εξαγορές αξιοποιήθηκε από τις βιοφαρμακευτικές το 2020, σε σύγκριση με 20% το 2019. Τα αντίστοιχα κεφαλαιακά αποθέματα των εταιρειών ιατρικής τεχνολογίας, ενισχύθηκαν κατά 41% το 2020, αγγίζοντας ιστορικά υψηλά επίπεδα, αλλά μόλις το 7% αξιοποιήθηκε, σε σχέση με 10% το 2019.

Οι τάσεις αυτές δείχνουν ότι το 2021 θα είναι μια χρονιά αυξημένης δραστηριότητας για τις συμφωνίες στον κλάδο των βιοεπιστημών, μετά από μια αύξηση που παρατηρήθηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020. Οι βιοφαρμακευτικές είναι πιθανό να επικεντρωθούν σε μικρότερες εξαγορές και σε συνεργασίες που μετριάζουν τον οικονομικό κίνδυνο, ενώ οι εταιρείες ιατρικής τεχνολογίας ενδέχεται να επενδύσουν πιο επιθετικά σε εξαγορές, για να καλύψουν τα αυξανόμενα αναπτυξιακά κενά (τη διαφορά μεταξύ της αύξησης των εσόδων των εταιρειών και της συνολικής επέκτασης των πωλήσεων του κλάδου).

Τα βασικά ευρήματα που επισημαίνονται στην έκθεση της EY, είναι:
Περισσότερες συμφωνίες, αλλά μικρότερες σε αξία:  Μόνο ένα megadeal σημειώθηκε το 2020, στον χώρο των βιοφαρμακευτικών εταιρειών. Οι υψηλές αποτιμήσεις και οι ισχυρές δημόσιες αγορές, πιθανότατα οδήγησαν τους αγοραστές να επικεντρωθούν σε συμφωνίες μικρότερου μεγέθους.
Οι συμμαχίες παρέμειναν ένας τρόπος αντιστάθμισης του κινδύνου και πρόσβασης σε απαραίτητες τεχνολογίες ή προϊόντα, και ειδικότερα σε ψηφιακές τεχνολογίες. Όσον αφορά, τόσο τον αριθμό, όσο και την αξία των συμφωνιών, οι συμμαχίες μεταξύ βιοφαρμακευτικών εταιρειών το 2020 αυξήθηκαν σημαντικά: έως τις 30 Νοεμβρίου, οι αγοραστές υπέγραψαν 261 συμφωνίες για συνεργασίες, αξίας σχεδόν $140 δισ. σε προκαταβολές και ενδιάμεσες πληρωμές.
Βελτίωση της εικόνας υστέρησης ανάπτυξης στον χώρο των βιοφαρμακευτικών: Οι ισχυρές αλυσίδες εφοδιασμού και η αλλαγή στρατηγικής με την έμφαση σε προϊόντα που συνδέονται με τον COVID-19 – ειδικά τα εμβόλια – βοήθησαν τις μεγάλες βιοφαρμακευτικές εταιρείες να περιορίσουν τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της πανδημίας στις πωλήσεις. Ως αποτέλεσμα, η υστέρηση στην ανάπτυξη στον χώρο των βιοφαρμακευτικών μειώθηκε το 2020, από $60 δισ., σε λιγότερο από $35 δισ.
Αναξιοποίητα κεφαλαιακά αποθέματα για εξαγορές, στον χώρο των εταιρειών ιατρικής τεχνολογίας: Οι μεγάλες εταιρείες ιατρικής τεχνολογίας έχουν σημαντικά αποθέματα κεφαλαίου διαθέσιμα για εξαγορές. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ανάμεσα στις κορυφαίες 35 εταιρείες ιατρικής τεχνολογίας, το αναπτυξιακό κενό το 2020 αυξήθηκε από $9 δισ. σε $29 δισ., καθώς οι επεμβάσεις καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν, το 2021 θα μπορούσε να είναι η χρονιά που οι εταιρείες ιατρικής τεχνολογίας θα απελευθερώσουν τη δυναμική τους για εξαγορές. Δύο από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στον κλάδο των βιοεπιστημών κατά το 2020, επιβεβαιώνουν αυτήν τη δυναμική, με ευκαιρίες να αναδύονται στη διάγνωση και τη φροντίδα εξ αποστάσεως (virtual care). 

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση εδώ.

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ