INTERAMERICAN: Δροσιά Καρδάση – «Η εκπαίδευση των εργαζομένων μοχλός για το νέο μοντέλο εργασίας»

Ο δομικός μετασχηματισμός στην οργάνωση της INTERAMERICAN ολοκληρώνεται με τη φάση του wave 4 που αφορά στις λειτουργικές δομές ανθρώπινου δυναμικού των τομέων Βοήθειας και υπηρεσιών Υγείας (κλινική και πολυϊατρεία). Ήδη, ο οργανισμός έχει αφομοιώσει στο λειτουργικό μέρος τις μεταβολές και κινείται, πλέον, στη λογική του νέου μοντέλου εργασίας, που είναι πρωτοποριακό σε ανάλογο εύρος για την ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα. Οι αλλαγές υποστηρίζουν τις στρατηγικές κατευθύνσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της INTERAMERICAN κατά τα επόμενα χρόνια, που βασίζονται στην αναλυτική σκέψη, τον νέο τρόπο εργασίας, τις καινοτόμες λύσεις, την ψηφιοποίηση της Εταιρείας και την νέα εμπειρία πελάτη, με σκοπό να δημιουργηθεί ένας ευέλικτος οργανισμός με λιγότερη παραδοσιακή ιεραρχία και περισσότερη ομαδική εργασία.

Η Δροσιά Καρδάση, διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, αναφερόμενη στον σχεδιασμό, του οποίου η υλοποίηση ολοκληρώνεται μετά από δύο και πλέον χρόνια εσωτερικών διαδικασιών, τονίζει πως κύριο ζητούμενο του μετασχηματισμού είναι η βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη και η αναβάθμιση της σχέσης μαζί του. Επισημαίνει σχετικά: «Θέλουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και πιο γρήγοροι, με σκοπό οι εργασίες να δίνουν περισσότερη αξία στον πελάτη μας. Γι’ αυτό αυξάνουμε τα  έργα αυτοματισμού και ψηφιοποίησης και επεκτεινόμαστε και σε δραστηριότητες εκτός των αμιγώς ασφαλιστικών υπηρεσιών. Όσον αφορά στο πλήθος των εργαζομένων, η μείωση περιορίστηκε στην ελάχιστη από τις απαιτούμενες αλλαγές στη δομή. Άλλωστε, ένας μετασχηματισμός δεν θα ήταν αποτελεσματικός αν μετά την ολοκλήρωσή του απαιτούσε περισσότερο κόσμο από πριν για τον ίδιο όγκο εργασιών».

Το νέο μοντέλο λειτουργίας χαρακτηρίζεται από τη μείωση του αριθμού επιπέδων στην ιεραρχία. Η κ. Καρδάση διευκρινίζει: «Θέλουμε να κτίσουμε μια νέα κουλτούρα στον οργανισμό, διαχωρίζοντας την βαθιά εξειδίκευση από την ηγεσία ομάδας. Σε αυτή τη βάση, οι μελλοντικοί ηγέτες στην INTERAMERICAN θα έχουν ως κύριο καθήκον την ανάπτυξη των μελών της ομάδας τους και τη στρατηγική χάραξη των ομαδικών στόχων. Από την άλλη πλευρά, θέλουμε εκείνους που έχουν τη βαθιά τεχνική γνώση ενός αντικειμένου ή τομέα, να είναι εστιασμένοι, να εξελίσσονται και να εκπαιδεύονται συνεχώς, ώστε να εξελίσσουν την εξειδίκευσή τους.  Έχουμε, δηλαδή, μια μείωση αριθμού ιεραρχικών θέσεων με ταυτόχρονη αύξηση θέσεων εξειδικευμένων επαγγελματιών, για τους οποίους προβλέπονται αντίστοιχα προνόμια».

Το πολυδιάστατο σχέδιο Εκπαίδευσης

Καθ’ όλη την διάρκεια του μετασχηματισμού οργάνωσης και μετάβασης στο νέο μοντέλο, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων με reskilling and upskilling, αναφορικά με τους νέους τρόπους και τις σύγχρονες μεθοδολογίες εργασίας.

Η INTERAMERICAN έχει υιοθετήσει ένα πλαίσιο εκπαίδευσης που συνδέει την στρατηγική της εκπαίδευσης με την διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού του οργανισμού. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζονται και υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα που υποστηρίζουν το όραμα και την στρατηγική του οργανισμού και αφορούν σε έξι πυλώνες με προγράμματα:
Ασφαλιστικών Γνώσεων και Εξυπηρέτησης Πελάτη, με σκοπό τη διαρκή ενημέρωση και επικαιροποιημένη κατάρτιση στην ασφάλιση – στο επίκεντρο της εργασίας για κάθε εργαζόμενο.
Νέου Τρόπου Εργασίας και Καινοτομίας (σεμινάρια Agile και Scrum, Lean και Accelerator) για την υποστήριξη της νέας ευέλικτης δομής και των καινοτόμων υπηρεσιών που παρέχει ο οργανισμός. 
Ηγεσίας και Coaching, τόσο σε επικεφαλής ομάδων, όσο και σε εργαζομένους που αναλαμβάνουν τον ρόλο του product owner στις ομάδες εργασίας (squads).
Τεχνικών Δεξιοτήτων με βάση τις απαιτούμενες δεξιότητες που ορίζονται στις περιγραφές των θέσεων εργασίας (δεξιότητες που αφορούν στον τομείς IT, Marketing, Οικονομικών, Πωλήσεων, Ανάλυσης Δεδομένων κ.λπ.).
Πτυχιακών Σπουδών, Μεταπτυχιακών Σπουδών και Επαγγελματικών Πιστοποιητικών.
E-learning μέσω της πλατφόρμας LinkedIn. Aπό τον Ιούνιο του 2019 η INTERAMERICAN έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με την e-learning πλατφόρμα της LinkedIn. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος μαθημάτων με δυνατότητα απεριόριστης παρακολούθησης, που  κατηγοριοποιούνται σε τρεις κύριες βιβλιοθήκες (Business, Creative, Technology) και ενισχύουν τις γνώσεις των συμμετεχόντων, τόσο στις νέες τεχνολογίες και τις ψηφιακές πωλήσεις, όσο και σε ένα μεγάλο εύρος δεξιοτήτων.

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ