Προκήρυξη «Βραβείων Ε.Β.Ε.Α. 2006» για επιχειρήσεις και επιχειρηματίες

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προκηρύσσει τα «Βραβεία Ε.Β.Ε.Α. 2006»:


  1. Για επιχειρήσεις με εξαγωγική δραστηριότητα.

  2. Για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν Συστήματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

  3. Για επιχειρήσεις που παράγουν επώνυμα προϊόντα.

  4. Για επιχειρήσεις με διεθνή δραστηριότητα.

  5. Για επιχειρήσεις που επιδεικνύουν ευαισθησία σε θέματα περιβάλλοντος.

  6. Για επιχειρήσεις με αυξημένη κοινωνική ευθύνη.

  7. Για επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης.

  8. Για επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δράσεις για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη.

  9. Για επιχειρήσεις που υιοθετούν βέλτιστες μεθόδους Ηλεκτρονικού Επιχειρείν.

  10. Για νέους επιχειρηματίες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στην Ιστοσελίδα του Ε.Β.Ε.Α.: http://www.acci.gr/ και στα τηλ.: 210 364 6178, fax: 210 361 2218 (υπεύθυνη κ. Α. Προεστού).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ υποβολής των δικαιολογητικών μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2007. Ο φάκελος υποψηφιότητας θα κατατεθεί στο Ε.Β.Ε.Α., Ακαδημίας 7 (3ος όροφος), 106 71 Αθήνα.

 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ