Εταιρική διακυβέρνηση: Εργαλείο σταθερότητας και ανάπτυξης

«Οικειοθελής εφαρμογή των γραπτών κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης με έμφαση στις αρχές της Διαφάνειας / Δημοσιότητας, Ευθύνης/ Λογοδοσίας και ταύτισης με βασικούς επιχειρηματικούς στόχους»

Με την πολιτική παρέμβαση του κ. Ιωάννης Ραγκούση, Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και τα αποτελέσματα της έρευνας για την Εταιρική Διακυβέρνηση που παρουσίασε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Κωνσταντίνος Παπακωστόπουλος, ολοκλήρωσε τις εργασίες τους το ετήσιο συνέδριο του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, (www.amcham.gr) με τίτλο: «Εταιρική Διακυβέρνηση – Εργαλείο Σταθερότητας και Ανάπτυξης», που πραγματοποιήθηκε, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία την Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010.

Μέσα από την έρευνα συμπεραίνεται η ευαισθητοποίηση των ερωτηθέντων όσων αφορά την αναγνώριση της σπουδαιότητας της ΕΔ για τις επιχειρήσεις και η ετοιμότητα της οικειοθελούς εφαρμογής γραπτών κανόνων ΕΔ με έμφαση στις αρχές της Διαφάνειας/Δημοσιότητας, Ευθύνης/Λογοδοσίας και ταύτισης με βασικούς επιχειρηματικούς στόχους. Την ίδια στιγμή, καταγράφτηκαν οι βασικές αρχές ευρείας αποδοχής της ΕΔ, όπως ότι η Διοίκηση πρέπει να υπηρετεί πρώτιστα τα συμφέροντα της εταιρείας, να καθορίζει τους επιχειρηματικούς στόχους και να παρέχει την πληρέστερη δυνατή πληροφόρηση προς κάθε ενδιαφερόμενο και προς τους μετόχους. Τέλος, μέσα από την έρευνα παρουσιάστηκαν δύο θέματα προς διερεύνηση. Η αποσαφήνιση των εκατέρωθεν ρόλων της ΓΣ (και εν γένει των μετόχων) και του Δ.Σ. (και εν γένει των Διευθυντικών στελεχών) σχετικά με τον καθορισμό, την εκτέλεση και την αξιολόγηση των βασικών εταιρικών επιλογών και αν τα Διευθυντικά στελέχη «μισθοφόροι» που αξιολογούνται (και αμείβονται) με βάση την επίτευξη στόχων.

Στο συνέδριο μέσα από τις ομιλίες παρουσιάστηκαν οι αρχές και οι πρακτικές της εταιρικής διακυβέρνησης που τυγχάνουν ευρύτερης αποδοχής τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο τομέα. Παρουσιάστηκαν επίσης η πολιτική αντιμετώπισης των επιχειρήσεων της οικονομικής κρίσης, καθώς και η συμβολή του εσωτερικού ελέγχου στην αξιόπιστη πληροφόρηση των μετόχων και στην υιοθέτηση διαδικασιών διαφάνειας και υπευθυνότητας από τις επιχειρήσεις. Σημαντικοί ομιλητές από τον επιχειρηματικό και τραπεζικό τομέα, παρουσίασαν έμπρακτα τις βέλτιστες πρακτικές για ένα σύγχρονο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης.

Στο συνέδριο αναπτύχθηκαν και καλύφθηκαν θέματα στις ακόλουθες ενότητες:

  • Εταιρική Διακυβέρνηση και βέλτιστες πρακτικές
  • Παρουσίαση έρευνας για την εταιρική διακυβέρνηση
  • Σύγχρονες τάσεις ορθής εταιρικής διακυβέρνησης
  • Η συμβολή του εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου στην αξιόπιστη πληροφόρηση και στη διαμόρφωση διαφανειών εταιρικών διαδικασιών
  • Ο ρόλος των διοικητικών συμβουλίων και των διευθυνόντων στελεχών στη σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση
  • Κλειδί για την ανάπτυξη, η σωστή εφαρμογή των αρχών δημόσιας διακυβέρνησης

Το συνέδριο ξεκίνησε τις εργασίες του με ομιλία του κ. Μιχάλης Σαρρής, πρ. Υπουργού Οικονομικών της Κύπρου.

Χορηγός του συνεδρίου ήταν η Alapis και υποστηρικτές οι: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Όμιλος Fourlis, KPMG και Era. Χορηγοί επικοινωνίας ήταν: Εφημερίδα «Κέρδος», το περιοδικό «Business Partners» και το κανάλι SBC.

 


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ