Συμπεράσματα από την εκδήλωση της ΕΕΔΕ για την εξοικονόμηση ενέργειας

Το Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΙΔΙΠ-ΠΥ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), πρόσφατα διοργάνωσε εσπερίδα στη συνεδριακή αίθουσα της ΕΕΔΕ «Γ. Κοντογιώργης», με θέμα: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΡΥΠΩΝ».

Το θέμα κάλυψαν διακεκριμένα στελέχη στο χώρο, μέσα από τις επιμέρους εισηγήσεις τους. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Γ. Αγερίδης, Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας ΚΑΠΕ, Μέλος Δ.Ε ΙΔΙΠ-ΠΟΥ, μίλησε για την «Εξοικονόμηση Ενέργειας – Οικονομικά, Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Οφέλη», ο κ. Γ. Βουγιουκλάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Marketing ΚΑΠΕ, αναφέρθηκε στη «Νομοθεσία και Μέτρα Εξοικονόμησης Ενέργειας – Επιχειρηματικές Ευκαιρίες», ο κ. Γ. Καζαντζόπουλος, Εκπρόσωπος της εταιρίας Global Challenges, παρουσίασε τους «Μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου Κιότο – Αγορά Δικαιωμάτων και Αντιστάθμιση Εκπομπών», και τέλος η κ. Ε. Γεωργοπούλου, Ερευνήτρια, Εθνικό Αστεροσκοπείο, μίλησε για το ETS: Σήμερα και μετά το 2013 – και τις Ελληνικές Υποχρεώσεις.

Τα σημαντικότερα σημερινά προβλήματα είναι η διαφαινόμενη κλιματική αλλαγή και η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης με όρους που θα εξασφαλίσουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της κοινωνίας. Παράλληλα, όμως, η ανάπτυξη συνεπάγεται την παραγωγή και χρήση ενέργειας, η οποία συμβάλλει σε μεγάλο ποσοστό στην ενίσχυση της κλιματικής αλλαγής, αν δεν ληφθούν έγκαιρα κατάλληλα μέτρα.

Κύριο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων από τον τομέα της ενέργειας είναι η καθαρή παραγωγή ενέργειας και η αποδοτικότερη αξιοποίηση των διατιθέμενων φυσικών πόρων.

Η εξοικονόμηση ενέργειας (ΕΞΕ), το «πέμπτο καύσιμο» μετά τον άνθρακα, το πετρέλαιο, την πυρηνική ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές, είναι σημαντική παράμετρος στην αξιοποίηση των καυσίμων και της ενέργειας και βέλτιστος τρόπος μείωσης της σπατάλης και εξορθολογισμού της χρήσης των σχετικών οικονομικών πόρων. Πέρα, όμως από την ενεργειακή και οικονομική διάσταση της ΕΞΕ, αυτή αποτελεί σημαντικό εργαλείο μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τον ενεργειακό τομέα. Μέχρι το 2020 και το 2050 η ΕΞΕ εκτιμάται ότι θα μετέχει στις τεχνολογικές δυνατότητες καταπολέμησης των συνθηκών της κλιματικής αλλαγής κατά 44 και 25% αντίστοιχα.

Σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο οι σχετικές προσπάθειες υποστηρίζονται από ανάλογη νομοθεσία. Στην Ελλάδα ο πρόσφατος Νόμος 3855/2010 θέτει συγκεκριμένους στόχους και θεσμοθετεί τις Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών και τη διαδικασία Χρηματοδότησης Από Τρίτους. Στόχος, η διαδικαστική, τεχνολογική και οικονομική διευκόλυνση των εμπλεκόμενων – ωφελούμενων. Αποτέλεσμα, η δημιουργία νέων επαγγελματικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και η αξιοποίηση ευρύτερου φάσματος μέσων και τρόπων συμβολής στην προσπάθεια μείωσης της κλιματικής αλλαγής.

Στη προσπάθεια αυτή σημαντική βαρύτητα έχει το Πρωτόκολλο του Κιότο και οι μηχανισμοί που θεσπίστηκαν μέσω αυτού: α) Μηχανισμοί Καθαρής Ανάπτυξης (Clean Development Mechanisms – CDM), που εμπλέκουν αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, β) Κοινή Εφαρμογή (Joint Implementation – JI), μεταξύ αναπτυγμένων χωρών και γ) Εμπορία Εκπομπών (Emissions Trading) – συστήματα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπου εντάσσεται και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας δικαιωμάτων (ETS). Πέραν αυτών, που απευθύνονται σε συγκεκριμένες και ορισμένου μεγέθους δραστηριότητες, η διαδικασία αντιστάθμισης των εκπομπών (άμεσων και έμμεσων) δίνει ανάλογες δυνατότητες σε κάθε ενδιαφερόμενο και για οποιαδήποτε δραστηριότητα. Έτσι και η παρούσα εκδήλωση αντιστάθμισε τους εκτιμούμενους 60 τόνους CO2 με τη λειτουργία ενός αιολικού πάρκου στη Νέα Καληδονία στον Νότιο Ειρηνικό.

Η Ελλάδα υπέγραψε το Πρωτόκολλο του Κιότο και θέσπισε σχετική νομοθεσία και συμπληρωματικές θεσμικές ρυθμίσεις για τις υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων φορέων στο ETS με τη δωρεάν διάθεση των δικαιωμάτων που αναλογούσε στον κάθε φορέα. Η επόμενη, όμως, περίοδος μετά το 2013, αναμένεται πολύ δυσκολότερη για τις επιχειρήσεις, καθώς τα δικαιώματα θα δημοπρατούνται κατά κύριο λόγο και θα υπάρχει σημαντική στενότητα για δωρεάν διάθεσή τους. Ωστόσο, η κατά πολύ αυστηρότερη κατανομή δικαιωμάτων από το 2013 και μετά, θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία εκσυγχρονισμού της παραγωγής, υποκατάστασης ρυπογόνων καυσίμων και εξοικονόμησης ενέργειας, δράσεις που όχι μόνο οδηγούν σε χαμηλότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, αλλά και σε μείωση του κόστους παραγωγής.

Το ΙΔΙΠ-ΠΥ της ΕΕΔΕ σέβεται το κλίμα του πλανήτη. Η εσπερίδα ήταν κλιματικά ουδέτερη με την πιστοποίηση της CLIMATEPARTNER.

Χορηγός επικοινωνίας ήταν η οικονομική εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ», η εταιρεία Direction και το περιοδικό «CSR Review».

 


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ