TÜV AUSTRIA Hellas: Απένειμε διπλή πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Επιχειρησιακής Συνέχειας στην Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ)

Η TÜV AUSTRIA Hellas, ο κορυφαίος Οργανισμός Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων στην Ελλάδα, πιστοποίησε την εταιρεία Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) M.Α.Ε. με τα διεθνή πρότυπα ISO 27001, για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών και ISO 22301, για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας. Την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023 πραγματοποιήθηκε η απονομή των πιστοποιητικών στην κατάμεστη αίθουσα «Χρήστος Μοσχονάς» στα γραφεία της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΜΑΕ.

Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης απένειμαν οι: κ. Ι. Καλλιάς, Διευθύνων Σύμβουλος της TÜV AUSTRIA Hellas, η κα. Μ. Αγαπητού, Διευθύντρια Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων της TÜV AUSTRIA Hellas και ο κ. Θ. Μητσάκος, Διευθυντής Ελέγχων Συστημάτων Πληροφορικής της TÜV AUSTRIA Hellas. Ενώ, από την Κοινωνία της Πληροφορία ΜΑΕ, τα πιστοποιητικά παρέλαβαν οι: κ. Β. Δεμέστιχας, Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Λειτουργίας της ΚτΠ και η κα. Α. Γαλάνη, Υπεύθυνη Ασφάλειας Πληροφοριών και Επιχειρησιακής Συνέχειας της ΚτΠ.

Με τις διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις ISO 27001 και ISO 22301 διασφαλίζεται στην πράξη η ασφάλεια και η προστασία των πληροφοριών του οργανισμού διατηρώντας την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των πληροφοριών του, στο σύνολο των ενδιαφερόμενων μελών ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί αυξημένη ανθεκτικότητα έναντι κινδύνων ή επιχειρηματικών απειλών, που δύναται να επηρεάσουν τη λειτουργία του οργανισμού.  

Ο κ. Ιωάννης Καλλιάς, Διευθύνων Σύμβουλος της TÜV AUSTRIA Hellas, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την συνεργασία μας και την διεξαγωγή των επιθεωρήσεων αξιολόγησης της συμμόρφωσης στην Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) Μ.Α.Ε. Η ΚτΠ αποτελεί τον κεντρικό κόμβο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υλοποίηση έργων που ενδυναμώνουν την ψηφιακή σχέση του πολίτη με την Δημόσια Διοίκηση. Συμβάλλει επίσης στην επίτευξη της ψηφιακής στρατηγικής της χώρας μας. Το οικοσύστημα το οποίο διαχειρίζεται η ΚτΠ έχει υψηλές απαιτήσεις στην διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών και της επιχειρησιακής συνέχειας. Αυτή η διπλή πιστοποίηση, υπογραμμίζει τόσο την ετοιμότητά της να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά πιθανούς κινδύνους, όσο παρέχει και την εμπιστοσύνη σε όλο το οικοσύστημα, αναδεικνύοντας το γεγονός ότι η ασφάλεια, η ποιότητα, η συνέχεια αποτελούν προτεραιότητα για τον οργανισμό, τις δράσεις και τα έργα που διαχειρίζεται. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσα από την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και την υλοποίηση εφαρμογής  αναγνωρισμένων-διεθνών προτύπων ασφαλείας και επιχειρησιακής συνέχειας με την «ψηφιακή σφραγίδα» της πιστοποίησης της TÜV AUSTRIA».

Ο κ. Βασίλης Δεμέστιχας Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Λειτουργίας της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε δήλωσε σχετικά:«Στις αρχές Ιουνίου, η TÜV AUSTRIA Hellas πραγματοποίησε 3μερη επιθεώρηση στον τρόπο λειτουργίας και στις διαδικασίες μας, που αφορούν ασφάλεια πληροφοριών και επιχειρησιακή συνέχεια. Η επιθεώρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η ΚτΠ Μ.Α.Ε πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 27001 & ISO 22301.

Η πιστοποίηση σηματοδοτεί την εκκίνηση ενός νέου ταξιδιού για τη συνεχή βελτίωση της εταιρείας σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών και Επιχειρησιακής Συνέχειας και την εμπέδωση της νέας κουλτούρας και των νέων διαδικασιών στον οργανισμό με σκοπό την θωράκιση και βιωσιμότητά της.

Θα ήθελα να επισημάνω το γεγονός, ότι τα στελέχη μας εντυπωσιάστηκαν από τον επαγγελματισμό, την υψηλή κατάρτιση και ενημέρωση των επιθεωρητών της TÜV AUSTRIA Hellas, καθώς και από τη διάθεση τους να προσφέρουν τις απαραίτητες κατευθύνσεις για την περαιτέρω βελτίωση μας. 

Είναι πολύ σημαντικό για μια εταιρεία όπως η ΚτΠ Μ.Α.Ε, που έχει εφαρμόσει μερικούς μήνες  τα πρότυπα, σε μια πολύπλοκη και απαιτητική δομή, να συνεργάζεται με επιθεωρητές που μπορούν να κατανοήσουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της, σε συνδυασμό με την προσπάθεια μας να λειτουργήσουμε σαν μια σύγχρονη ιδιωτική εταιρία.»

Λίγα λόγια για την TÜV AUSTRIA Hellas

H TÜV AUSTRIA HELLAS είναι ανεξάρτητος οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, εκπαίδευσης, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων, τη νομοκανονιστική συμμόρφωση, τις εργαστηριακές αναλύσεις/ δοκιμές, την πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων καθώς και σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις για ψηφιακές εκπαιδεύσεις. Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της εστιάζει στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών προς όφελος της ποιότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού τους. Το πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνει επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της οικονομίας όπως ο αγροδιατροφικός, ο τουριστικός, ο βιομηχανικός, ο τομέας των ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων, της ενέργειας, ο κατασκευαστικός, κ.α. Παράλληλα εστιάζει και στο εκπαιδευτικό κομμάτι, μέσω του εκπαιδευτικού της κέντρου TÜV AUSTRIA ACADEMY, το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) επιπέδου ΙΙ.

Λίγα λόγια για την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε

Η ΚτΠ M.Α.Ε αποτελεί τον κεντρικό κόμβο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υλοποίηση έργων που ενδυναμώνουν την ψηφιακή σχέση του πολίτη με την Δημόσια Διοίκηση. Η εταιρεία συμμετέχει θεσμικά στην εξειδίκευση της ψηφιακής στρατηγικής της χώρας, υλοποιεί έργα ΤΠΕ που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της ΕΕ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το Ταμείο Ανάκαμψης ή μέσω Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα, υποστηρίζει τον εντοπισμό αναγκών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης σε έργα ΤΠΕ και παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη σε φορείς σε όλο τον κύκλο ζωής των έργων ΤΠΕ που έχουν κληθεί να υλοποιήσουν. Με ιδιαίτερα μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση, και τη διαχείριση καινοτόμων έργων και δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ο σκοπός της σήμερα είναι να συνδράμει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε όλες τις ενέργειες και τα έργα που, αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών και επιχειρήσεων, στην διαφάνεια,  στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και του υγιούς ανταγωνισμού, στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας σε όλα τα επίπεδα, στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των δημόσιων οργανισμών και την εν γένει βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης. https://www.ktpae.gr/

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ