ΥΓΕΙΑ: Πιστοποιήθηκε κλινική του ως Κέντρο Αριστείας

Η Α’ Χειρουργική Κλινική του ΥΓΕΙΑ, πιστοποιήθηκε από τον από τον Διεθνή Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Surgical Review Corporation (SRC), ως Κέντρο Αριστείας (Center of Excellence in Hernia Surgery) στον Τομέα της Χειρουργικής αποκατάστασης κηλών κοιλιακού τοιχώματος και διαφράγματος. Παράλληλα, ο τίτλος «Master Surgeon» στον Τομέα αυτό, απονεμήθηκε στον Δρ. Περικλή Χρυσοχέρη, Γενικό Χειρουργό, Διευθυντή της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πιστοποίησης, ο οργανισμός SRC εξέτασε, τον αριθμό και το είδος χειρουργείων κήλης και διαφραγματοκήλης που διενεργούνται στην Α’ Χειρουργική Κλινική του ΥΓΕΙΑ, καθώς και τα θεραπευτικά αποτελέσματα αυτών. Κατά την επιτόπια αυτοψία εμπειρογνώμονα επιθεωρητή, τεκμηριώθηκαν πληθώρα παραμέτρων και απαιτήσεων του προτύπου, όπως η εμπειρία και εκπαίδευση της χειρουργικής ομάδας και η εφαρμογή αναγνωρισμένων κλινικών χειρουργικών πρωτοκόλλων, η ποικιλία τεχνικών προσπελάσεων ανάλογα με την περίσταση και η μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών.

Η εμπειρία του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, ο τεχνολογικός εξοπλισμός, καθώς και το ολοκληρωμένο πρόγραμμα που εφαρμόζει το ΥΓΕΙΑ για την ασφάλεια των ασθενών, αποτελέσαν επιπλέον κριτήρια αξιολόγησης για την πιστοποίηση. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι το ΥΓΕΙΑ κατέχει από το 2010 τη Χρυσή Σφραγίδα Έγκρισης του Οργανισμού Joint Commission International (JCI), την κορυφαία διαπίστευση στον κόσμο για την Ποιότητα και την Ασφάλεια στις υπηρεσίες υγείας.
Σε δηλώσεις του για την πιστοποίηση ο Διευθυντής της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, κ. Περικλής-Ιωσήφ Χρυσοχέρης τονίζει «Είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντική η αναγνώριση από έναν ανεξάρτητο Διεθνή Οργανισμό, για την αφοσίωση στην παροχή υπηρεσιών υγείας και για την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και επιστημονική επάρκεια σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο της Γενικής Χειρουργικής. Η χειρουργική αντιμετώπιση των περιστατικών κήλης γίνεται με ολοένα και πιο σύνθετες χειρουργικές μεθόδους. Λαπαροσκοπικές, Ρομποτικές ή και Ανοικτές τεχνικές, εφαρμόζονται κατά το δοκούν ανάλογα με το κάθε περιστατικό με γνώμονα το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον ασθενή.

Οι επεμβάσεις αυτές έχουν καλύτερα αποτελέσματα όταν διενεργούνται από εξειδικευμένους στον τομέα χειρουργούς που τις κάνουν συχνά και όταν γίνονται σε οργανωμένα νοσοκομεία με σωστές υποδομές. Η δημιουργία Κέντρων Αριστείας, στη χειρουργική, συμβάλλει στην καλύτερη φροντίδα των ασθενών μας.».

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ