Δείκτες ESG 2022: Παγκόσμια πτώση στις επιδόσεις βιωσιμότητας

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 39η θέση ανάμεσα σε 183 χώρες, σύμφωνα με την Global Risk Prοfile. Καμπανάκι από τον Δείκτη Ανισότητας των Φύλων της Υποκατηγορίας που αφορά τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Πτώση των συνολικών βαθμολογιών παρουσιάζουν οι Δείκτες ESG (Περιβάλλον, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Υγεία και Ασφάλεια) το 2022 σε σχέση με έναν χρόνο πριν, παρά την αυξημένη παγκόσμια εστίαση σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και σε Στόχους Βιωσιμότητας.

Οι δείκτες που δημοσιεύονται από την Global Risk Prοfile (GRP) καλύπτουν 183 χώρες και δικαιοδοσίες παγκοσμίως, βασιζόμενοι σε 65 μεταβλητές, αναφέρει ανακοίνωση.

Όλες οι γεωγραφικές περιοχές που εξετάστηκαν παρουσιάζουν σαφή μείωση στη μέση επίδοσή τους μεταξύ 2021 και 2022. Μια πιο προσεκτική ανάλυση αποκαλύπτει ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι το βασικό ζήτημα, κάτι που ισχύει εξίσου και για τις ευρωπαϊκές χώρες.

  • – Καταλαμβάνοντας την 39η θέση ανάμεσα σε 183 χώρες, η επίδοση της Ελλάδας στους Δείκτες ESG κρίνεται σχετικά καλή συνολικά.
  • – Η θέση της Ελλάδας (32η) στον Δείκτη Ανισότητας των Φύλων της υποκατηγορίας που αφορά τα Ανθρώπινα Δικαιώματα χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Πολλά περαιτέρω βήματα μπορούν να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, καταλαμβάνοντας μόνο το 21.7% των συνολικών θέσεων το 2021.

Συνολικά, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην αγορά εργασίας, καθώς μόνο το 43,3% των γυναικών άνω των 15 ετών είναι μέρος του εργατικού δυναμικού της χώρας σε σύγκριση με το 58,1% των ανδρών της ίδιας ηλικιακής ομάδας.

Αναλυτικά:

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι το κύριο ζήτημα, καθώς οι βαθμολογίες για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Υγεία και Ασφάλεια, παρέμειναν σχετικά σταθερές παγκοσμίως. Η μείωση των περιβαλλοντικών βαθμολογιών μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας μετά την πανδημία COVID-19, η οποία αύξησε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τα επίπεδα ρύπανσης.

Οι ανεπαρκείς πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων και η ανεπαρκής προστασία της βιοποικιλότητας έχουν επίσης μακροχρόνιες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για ισχυρότερες περιβαλλοντικές πολιτικές και πρωτοβουλίες για τον μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στον φυσικό κόσμο. 

Η Ευρώπη διατηρεί την απόστασή της από τις υπόλοιπες περιοχές (29.45), αρκετά μπροστά από τη Νότια Αμερική (20.33), τη Βόρεια Αμερική (41.17), την Ωκεανία (41.77), την Ασία (48.17) και την Αφρική (57.55).

Οι τρεις πρώτες θέσεις καταλαμβάνονται και φέτος από Σκανδιναβικές χώρες, με την Φινλανδία να βρίσκεται στην πρώτη θέση και να ακολουθείται από την Ισλανδία και τη Νορβηγία, στη δεύτερη και τρίτη θέση αντιστοίχως. Η Σουηδία κατατάσσεται τέταρτη, ενώ η Πορτογαλία ανέβηκε από την ένατη στην πέμπτη θέση εκτοπίζοντας την Ελβετία στην έβδομη θέση πίσω από την Ιταλία.

Στην φετινή παγκόσμια κατάταξη οι Ηνωμένες Πολιτείες κατατάσσονται στην 42η θέση. Υπολείπονται έτσι σημαντικά του Καναδά που βρίσκεται στην 11η θέση ενώ σημειώνουν καλύτερη επίδοση από το Μεξικό που καταλαμβάνει την 68η θέση. 

Στην Ασία, τόσο η Κίνα όσο και η Ινδία έχουν υποχωρήσουν στην αντίστοιχη κατάταξη τους, με την Κίνα να υποχωρεί κατά 11 θέσεις και να κατατάσσεται στην 118η θέση και την Ινδία να υποχωρεί από την 13η στην 145η θέση. Η πιο σημαντική πτώση, ωστόσο, στην Ασία σημειώθηκε από τη Μογγολία η οποία έπεσε 27 θέσεις και πλέον καταλαμβάνει την 91η θέση.

Η εφαρμογή μέτρων για τον έλεγχο της εξάπλωσης του COVID-19 φώτισε και αποκάλυψε τις μεγάλες προκλήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Μογγολία, όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, την ειρηνική συγκέντρωση και την μεταχείριση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας.

Τα πλήρη αποτελέσματα του Δείκτη ESG για το έτος 2022. καθώς και διαδραστικά οπτικοποιημένα δεδομένα και τεχνικές επεξηγήσεις, είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
https://risk-indexes.com/esg-index/

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ