Υποχρεωτική πλέον η δημοσίευση ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ε.Κ.Ε.

Τoυ Δημήτρη Κορδερά

Ριζικές αλλαγές στο ευρωπαϊκό επιχειρείν και στη βαρύτητα των Ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αναμένεται να επιφέρει η νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2011/0308 (COD), η οποία υποχρεώνει τις μεγάλες ή/και εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες για δημοσίευση στοιχείων σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις τους. Μεταξύ των στόχων της νέας οδηγίας είναι και η αύξηση της σαφήνειας και συγκρισιμότητας των οικονομικών καταστάσεων, με στόχο τις κατηγορίες εταιρειών για τις οποίες οι προβληματισμοί αυτοί είναι σημαντικοί λόγω της ολοένα και πιο εντατικής διασυνοριακής δραστηριότητάς τους και του μεγαλύτερου αριθμού εξωτερικών εμπλεκόμενων παραγόντων.

Τι αναφέρει η Οδηγία για την ΕΚΕ
Η Οδηγία αυτή πρόκειται να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αναμένεται να υιοθετηθεί άμεσα και από το ελληνικό κοινοβούλιο. Ειδικότερα η Οδηγία 2011/0308 (COD) αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η έκθεση διαχείρισης και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης (ήτοι ο Οικονομικός Απολογισμός), αποτελούν σημαντικά στοιχεία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Πρέπει να παρέχουν πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών της επιχείρησης και της θέσης της, κατά τρόπο που να συμβαδίζει με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των εργασιών της. Οι πληροφορίες δεν πρέπει να περιορίζονται στις οικονομικές πτυχές των εργασιών της επιχείρησης. Πρέπει επιπλέον να γίνεται ανάλυση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών των εργασιών που είναι αναγκαίες για την κατανόηση της ανάπτυξης, της επίδοσης ή της θέσης της επιχείρησης».

Συνεπώς απαιτείται να συμπεριλαμβάνονται περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί δείκτες και πληροφορίες στους ετήσιους Οικονομικούς Απολογισμούς. Για να καλύψουν αυτήν την απαίτηση, οι μεγάλες εταιρείες διεθνώς δημοσιεύουν έναν Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Ο Απολογισμός αυτός συντάσσεται σύμφωνα με τους δείκτες του διεθνούς προτύπου GRI-G3.1 που εκδίδει ο Οργανισμός Global Reporting Initiative. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές μεγάλες εταιρείες που εδώ και καιρό εκδίδουν απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, κάτι που σημαίνει ότι αποκτούν πλέον σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην κοινωνία, έναντι των εταιρειών που δεν τον έχουν κάνει ή το κάνουν αποσπασματικά. Χαρακτηριστικά αναφέρονται εταιρείες όπως οι: ΟΤΕ, Τιτάν, Όμιλος Μυτιληναίου, Εθνική Τράπεζα, Ελληνικά Πετρέλαια, Vodafone, ΑΓΕΤ Ηρακλής, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, INTERAMERICAN, Χαλκόρ, ΕΛΒΑΛ, Frigoglass, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Alpha Bank, Motor Oil, S&B, Σωληνουργεία Κορίνθου, Coca-Cola 3E κ.ά.

Πέραν αυτού, όλες οι τελευταίες καταναλωτικές έρευνες αποδεικνύουν ότι οι έλληνες καταναλωτές, ειδικά σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο, εμπιστεύονται και προτιμούν προϊόντα και υπηρεσίες εταιρειών που επενδύουν στην ΕΚΕ και επιστρέφουν έμμεσα μέρος των κερδών τους στην κοινωνία. Την ίδια στιγμή, η τελευταία έρευνα του European Sustainable Investment Forum (Eurosif) αποκάλυψε 85% αύξηση στα κεφάλαια που επενδύονται σε Κοινωνικά Υπεύθυνες Εταιρείες στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να ξεπερνούν πλέον τα 5 τρισ. ευρώ.

Η διαδικασία της αναθεώρησης
Η νέα αυτή οδηγία αποτελεί μετεξέλιξη παλαιότερης και στο πλαίσιο της αναθεώρησής της, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχαν τακτικό διάλογο με τους εμπλεκόμενους παράγοντες, με στόχο τη συλλογή απόψεων από όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένων των φορέων που καταρτίζουν και χρησιμοποιούν οικονομικές καταστάσεις, των φορέων θέσπισης προτύπων, των δημόσιων αρχών, κ.λπ. Ο διάλογος πραγματοποιήθηκε μέσω:

  1. Άτυπης ειδικής ομάδας προβληματισμού Μ.Μ.Ε. η οποία αποτελείτο από 10 εμπειρογνώμονες με ποικίλη εμπειρία και διαφορετικό υπόβαθρο.
  2. Δύο δημόσιων διαβουλεύσεων, με θέμα αντίστοιχα, την αναθεώρηση των οδηγιών και το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες συνοδεύθηκαν από συναντήσεις των εμπλεκόμενων με σκοπό την εξέταση και την περαιτέρω συζήτηση των αποτελεσμάτων.
  3. Διαφόρων στοχοθετημένων συνεδριάσεων με εθνικούς φορείς θέσπισης προτύπων, εκπροσώπους Μ.Μ.Ε., τράπεζες, επενδυτές και λογιστές από ολόκληρη την Ε.Ε.
  4. Διαβουλεύσεων με την ομάδα εργασίας για τις ΜΜΕ της EFRAG (Συμβουλευτική Επιτροπή για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και με την ειδική ομάδα εργασίας για τις ΜΜΕ της Κανονιστικής επιτροπής λογιστικών θεμάτων (ARC).
  5. Μελέτης, με θέμα τις επιπτώσεις που επιφέρουν οι τροποποιήσεις των οδηγιών σε επίπεδο διοικητικών επιβαρύνσεων, την οποία εκπόνησε το Κέντρο Υπηρεσιών Στρατηγικής και Αξιολόγησης (Centre for Strategy and Evaluation Services – CSES). Η νέα Οδηγία καταργεί τις οδηγίες του 1978 και του 1983 και τις επακόλουθες τροποποιήσεις τους.

Πηγή: «Daily Fax».

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ