Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και ιστορίας σε αναλφάβητους μετανάστες

 Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο «ΕΔΡΑ» στo πλαίσιο υλοποίησης δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των «Κοινών Βασικών αρχών της πολιτικής ένταξης μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» θα υλοποιήσει προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας με ωφελούμενους αναλφάβητους υπηκόους τρίτων χωρών, συγχρηματοδοτούμενο από Κοινοτικούς Πόρους (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης) κατά 75% και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους:
  • Με τον Μ.Κ.Ο. Praksis και το Κ.Ε.Κ Αττικής στην Πάτρα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συννημένα αρχεία. 
  • Στα Τρίκαλα, για ενήλικες Μετανάστες – υπηκόους τρίτων χωρώνανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συννημένο αρχείο. 
  • Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συννημένο αρχείο. 
Το Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας απευθύνεται σε ενήλικες Μετανάστες – υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου. Η δομή και το εκπαιδευτικό του περιεχόμενο στηρίζεται στο πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», και αφορά στο επίπεδο γλωσσομάθειας Α1.
 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ