Πρόσκληση συμμετοχής επιχειρήσεων & οργανισμών στη διεθνή πιστοποίηση Investors in People

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), αντιλαμβανόμενη την επιτακτική ανάγκη για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, προσκαλεί ως Εθνικός Εκπρόσωπος του Διεθνούς Προτύπου Investors in People, επιχειρήσεις οργανισμούς και ανεξάρτητα λειτουργικά τμήματα να δηλώσουν συμμετοχή στην ομώνυμη Πιστοποίηση

Το Investors in People πιστοποιεί την αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης σε συνάρτηση με τη στρατηγική της και τις αξίες που διέπουν τις λειτουργίες της, ενώ παράλληλα διευκολύνει το σχεδιασμό μελλοντικών στόχων και δράσεων

Το Investors in People, βοηθά τις επιχειρήσεις να διαφοροποιηθούν και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μέσω του Ανθρώπινου Δυναμικού τους. Πρόκειται για ένα ευέλικτο πλαίσιο αναφοράς που μπορεί εύκολα να κατανοηθεί και να υιοθετηθεί, ενώ προσφέρει την ευελιξία στην επιχείρηση που το εφαρμόζει να καλύψει τις ανάγκες της σύμφωνα με το δικό της ιδιαίτερο τρόπο λειτουργίας. 

To Investors in People δραστηριοποιείται σε περισσότερες από περισσότερες από 70 χώρες παγκοσμίως ενώ ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 56% των εργαζομένων στη Βρετανία απασχολείται σε πιστοποιημένες επιχειρήσεις κατά το πρότυπο.

Αν επιθυμείτε να γίνετε και εσείς μία από τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο Investors in People και βάσει στατιστικών αύξησαν σημαντικά τα κέρδη τους, δηλώστε συμμετοχή σήμερα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.eede.gr


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ