Έναρξη προγράμματος πρώιμης παρέμβασης στο Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Μελία του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού»

Στα πλαίσια της συνεργασίας  με το Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού από το έτος 2010, ο φορέας Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων «ΕΔΡΑ», με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη πρωινών συνεδριών πρώιμης παρέμβασης στο χώρο του ψυχοπαιδαγωγικού κέντρου «ΜΕΛΙΑ »  για την τρέχουσα σχολική χρονιά. 

Τα Κέντρο πρώιμης παρέμβασης  στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα, η οποία αποτελείται από επαγγελματίες  υγείας, όπως: λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτές, ψυχολόγο, ειδικό παιδαγωγό και κοινωνικό λειτουργό. Πρόκειται για ένα θεραπευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με αναπτυξιακή/ψυχοκινητική καθυστέρηση, Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, νοητική υστέρηση και σύνδρομα . Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιδιού και λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των δυσκολιών που παρουσιάζει, ο βασικός στόχος είναι η ενίσχυση σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και λειτουργικότητας του και πιο συγκεκριμένα στον αισθητικοκινητικό, στον γνωστικό, στον ψυχοκοινωνικό καθώς επίσης και σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής.

Οι υπηρεσίες παρέχονται με την κάλυψη των ασφαλιστικών ταμείων, χωρίς την επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των γονέων.  

Μία ολιστική και πραγματικά επιστημονική προσέγγιση στη θεραπεία του παιδιού χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους και πλαίσια αναφοράς. Κάποιες από αυτές είναι η αισθητηριακή ολοκλήρωση(S.I.), TEACCH,ABA,κοινωνικές ιστορίες,Cygnet κ.α. Οφείλουμε να αναφέρουμε και την σημαντικότητα του καταρτισμού οικογενειακού προγράμματος για την εκπαίδευση της οικογένειας και την εμπλοκή στην θεραπευτική διαδικασία. Λαμβάνοντας επομένως  υπόψη τους συγκεκριμένους τομείς και με εφόδια την πολύχρονη εμπειρία μας πάνω στον χώρο της ψυχικής υγείας ξεκινήσαμε πιλοτικά το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης.

Ευχόμαστε το συγκεκριμένο εγχείρημα να τύχει ανταπόκρισης διότι ξεκινά με γνώμονα την κοινωνική οχύρωση του παιδιού !


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ