Υπεύθυνα startups σήμερα, επιτυχημένες επιχειρήσεις αύριο

Τα τελευταία χρόνια οι νεοφυείς επιχειρήσεις εισέρχονται δυναμικά στην ελληνική αγορά, υποσχόμενες καινοτόμες ιδέες και επιχειρηματική επιτυχία. Οι κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις, το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης αλλά και η ευελιξία στην σύσταση επιχειρήσεων, συνέβαλλαν σημαντικά στη δημιουργία των startups, τα οποία διεκδικούν το δικό τους μερίδιο στην οικονομία. Ωστόσο, παρά τις ευνοϊκές συνθήκες που διέπουν τη λειτουργία τους και την ταχύρρυθμη ανάπτυξη, πόρρω απέχουν από τις μεγάλες και πολύπλοκες εταιρικές δομές οι οποίες χαρακτηρίζονται από διαφορετικά οικονομικά μεγέθη και υψηλές απαιτήσεις.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και αειφόρος ανάπτυξη έχει ενσωματωθεί στη φιλοσοφία των μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες αντιλαμβάνονται τα οφέλη και διαθέτουν πόρους για την ανάπτυξη και προβολή στρατηγικών υπευθυνότητας με άξονα την κοινωνία, το περιβάλλον, τους ανθρώπους τους, αλλά και την αγορά. Η τάση αυτή αναμένεται να ενισχυθεί, δεδομένου ότι με το υφιστάμενο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο οι μεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι, καθαρός κύκλος εργασιών πάνω από 40 εκ. ευρώ) είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν στοιχεία αναφορικά με τις επιδόσεις τους σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα. Οι επιχειρήσεις που επενδύουν στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και αειφόρο ανάπτυξη, αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενισχύουν την εταιρική τους εικόνα και φήμη, μπορούν να διαχειριστούν κρίσεις και κινδύνους, προσελκύουν επενδύσεις και ικανά στελέχη, ενώ αυξάνουν την κερδοφορία τους.

Τι γίνεται όμως με τα startups;

Εξ ορισμού, οι νεοφυείς επιχειρήσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο λειτουργίας με περιορισμένο προϋπολογισμό και εταιρική δομή. Η έννοια της ΕΚΕ δεν έχει αναπτυχθεί με τον ίδιο τρόπο όπως στις μεγάλες εταιρίες ή στις πολυεθνικές, καθώς απουσιάζουν οι πόροι προς διάθεση για ενέργειες υπευθυνότητας, η αντίληψη για τη σημασία αυτών, αλλά και η γνώση. Ωστόσο, η ΕΚΕ δεν είναι απαγορευτική για τα startups αφού έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ενέργειες χωρίς ιδιαίτερο κόστος. Οι σχέσεις με τους εργαζόμενους, η επιλογή των προμηθευτών, η καλή ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων, η προσφορά εθελοντικής εργασίας σε κάποιον οργανισμό, η προστασία του περιβάλλοντος μέσα από πρακτικές ανακύκλωσης και αγοράς εξοπλισμού φιλικού προς το περιβάλλον, είναι μερικές μόνο από τις πρακτικές που μπορούν να υιοθετήσουν τα startups, χωρίς την επιβάρυνση του ήδη περιορισμένου budget. Ακόμα και η προβολή των ενεργειών αυτών μπορεί να πραγματοποιηθεί ανέξοδα, μέσα από τη χρήση των δημοφιλών μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Όσον αφορά στα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν τα startups από την υιοθέτηση της ΕΚΕ, είναι παρεμφερή με τα οφέλη των μεγάλων επιχειρήσεων. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν την ανάγκη χρηματοδότησης και προσέλκυσης Business Angels και η εταιρική υπευθυνότητα μπορεί να αποτελέσει κριτήριο για την επιλογή επένδυσης σε μια βιώσιμη επιχείρηση η οποία δρα με συνείδηση.

Ακόμα, οι επιχειρήσεις αυτές ενισχύουν την εταιρική τους εικόνα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και δυνατότητες ανάπτυξης εκτός συνόρων. Οι προοπτικές εφαρμογής της ΕΚΕ είναι πολλές, ενώ αυτό που χρειάζονται τα startups είναι ενημέρωση και εκπαίδευση. Άλλωστε, τα startups είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις του αύριο και η διαμόρφωση υπεύθυνης ατζέντας είναι sine qua non για το πέρασμα στην επόμενη ημέρα.

Πηγή: “naftemporiki”<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ