Η Global Sustain σε συνεργασία με την Creditreform πραγματοποίησε workshop με θέμα The New EU CSR Directive. Impact & Growth Opportunities for your Company

Η Global Sustain σε συνεργασία με την Creditreform, διοργάνωσε ένα workshop με σκοπό τη λεπτομερή επισκόπηση της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων, αλλά και την παροχή χρήσιμων πληροφοριών, με σκοπό να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν με ευκολία στα νέα δεδομένα. Το workshop πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου, στο Berlin Capital Club, στο Βερολίνο.

Οι εισηγητές Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Σύμβουλος, Global Sustain και Γιάννης Σαλαβόπουλος, Managing Director, Global Sustain GmbH & Group Head International Affairs, ανέλυσαν τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται οι εταιρείες από τη νέα οδηγία, το ρυθμιστικό πλαίσιο και τον τρόπο αξιοποίησης αυτού προκειμένου να επιτευχθεί ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη και μείωση των επιχειρηματικών κινδύνων. Στο workshop συμμετείχαν μεγάλες επιχειρήσεις και σωματεία, όπως: ALBA Group, Deutsche Bahn, Allianz, Santander Bank, Association of German Chambers, Association of German Public Banks, κ.ά.

Το επόμενο workshop θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου, 16:30-20:00, στο Berlin Chamber of Commerce & Industry, στο Βερολίνο. Το θέμα του workshop είναι:The new EU CSR Directive. Implementation in the EU member states, impact and growth opportunities for corporations and SMEs, with case studies. Το workshop θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του Berlin Chamber of Commerce & Industry. 

 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ