Prolepsis: Παρουσιάστε τις ιδέες σας και πρωτοβουλίες που γνωρίζετε στη νέα ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INHERIT

Το ερευνητικό πρόγραμμα INHERIT αναζητεί καινοτόμες ιδέες που αποσκοπούν να πετύχουν τριπλό όφελος για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Ειδικότερα, πρωτοβουλίες οι οποίες ταυτόχρονα προστατεύουν το περιβάλλον, βελτιώνουν την υγεία μας και συνεισφέρουν στη δημιουργία πιο δίκαιων κοινωνιών. Παρουσιάστε τις ιδέες σας και πρωτοβουλίες που γνωρίζετε μέσα από τη νέα μας ιστοσελίδα: www.inherit.eu

Το πρόγραμμα “INHERIT – Intersectoral Health and Environment Research for Innovation” εξετάζει τον ρόλο που παίζει ο σύγχρονος τρόπος διαβίωσης, μετακίνησης και κατανάλωσης στην ποιότητα του περιβάλλοντος, την υγεία και την ισότητα. Σε αυτή την ευρείας κλίμακας πρωτοβουλία, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος  «Ορίζοντας 2020» και συντονίζεται από τη EuroHealthNet, συνεργάζονται εμπειρογνώμονες από τον τομέα της υγείας, του περιβάλλοντος και της τεχνολογίας. Σκοπός είναι να εντοπιστούν πολιτικές, πρακτικές και καινοτομίες που μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά μας προκειμένου να επιτευχθεί  το πολυπόθητο τριπλό όφελος.

Τα παραδείγματα που ακολουθούν, τα οποία προέρχονται από την αρχική έρευνα του INHERIT, συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και μπορούν άμεσα ή έμμεσα να βελτιώσουν την υγεία και να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές ανισότητες στον τομέα της υγείας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο το επιδιωκόμενο τριπλό όφελος.

Ειδικότερα, τέτοια παραδείγματα είναι:

 • Πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη αστικών κήπων, όπως αυτοί που δημιουργήθηκαν μέσω του προγράμματος Urban Gardens Otesha και έλαβαν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της ΕΕ, Grudvig Multilateral. Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προάγουν την κοινωνική ενσωμάτωση, την τοπική παραγωγή και τη συνετή κατανάλωση.
   
 • Το δίκτυο “RREUSE”, το οποίο περιλαμβάνει κοινωνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην επαναχρησιμοποίηση, την επιδιόρθωση και την ανακύκλωση. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις βοηθούν στην ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, καθώς και στην κυκλοφορία των προϊόντων στην αγορά σε προσιτές τιμές, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο στις ομάδες χαμηλού εισοδήματος βασικά είδη οικιακής χρήσης.
   
 • Δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως στο Ταλίν της Εσθονίας, οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και της υγείας.
   
 • Το πρόγραμμα “Beat the Street”, το οποίο προωθεί τον περιορισμό της χρήσης του αυτοκινήτου στις μετακινήσεις και παροτρύνει γονείς και παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο με τα πόδια.
   
 • Το πρόγραμμα “Energiesparservice” (υπηρεσία εξοικονόμησης ενέργειας), το οποίο υλοποιείται από την Caritas στη Φρανκφούρτη. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εκπαίδευσε και απασχολεί πρώην ανέργους, με σκοπό να βοηθήσει τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος να κάνουν το σπίτι τους ενεργειακά αποδοτικότερο. Όσοι επωφελήθηκαν από τις δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες μείωσαν τα ίχνη άνθρακα και τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, χρησιμοποιώντας λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και συσκευές εξοικονόμησης νερού. Η πρωτοβουλία αυτή εφαρμόζεται πλέον σε εθνικό επίπεδο.

Το INHERIT συλλέγει πληροφορίες και προτάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στα παραπάνω οφέλη.

Στείλτε μας τις δικές σας ιδέες ή και άλλες προτάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα: www.inherit.eu. Με αυτόν τον τρόπο θα προωθήσουμε τις πρωτοβουλίες σας στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για ένα πιο θετικό και βιώσιμο τρόπο ζωής για όλους.

Σχετικά με το INHERIT

Το INHERIT στοχεύει στον καθορισμό αποτελεσματικών διατομεακών πολιτικών που προάγουν την υγεία και την ευημερία σε όλα τα κοινωνικά στρώματα.

Ο σκοπός του προγράμματος INHERIT είναι να προωθήσει τη συνεργασία ανάμεσα σε διαφορετικούς τομείς, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την υγεία, το περιβάλλον και την κοινωνική ανισότητα.

Το πρόγραμμα INHERIT, στο οποίο συμμετέχουν 18 ευρωπαϊκοί οργανισμοί, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης Ν. 667364. Η λειτουργία του προγράμματος INHERIT ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2016 και θα διαρκέσει έως τον Δεκέμβριο του 2019. Συντονιστής του προγράμματος είναι ο ευρωπαϊκός οργανισμός EuroHealthNet.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ