Έρευνα KPMG: Ανέτοιμες οι εταιρείες να μεταβούν αποτελεσματικά σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα

Οι περισσότεροι ηγέτες των εταιρειών κατανοούν την ανάγκη να επενδύουν στο συνεχή επιχειρηματικό μετασχηματισμό και αντιλαμβάνονται την ανάγκη να εκτελούν άμεσα τα νέα πλάνα τους, διαπιστώνεται ωστόσο αδυναμία να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα καταδεικνύοντας εσωτερικές αδυναμίες.   Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει η νέα διεθνής έρευνα της KPMG (Global Transformation Study)

Στην έρευνα που έγινε ρωτήθηκαν πάνω από 1 600 στελέχη από εταιρείες σε 16 χώρες. Φαίνεται ότι το 96% των οργανισμών είναι στη μέση της κατάρτισης ή της εκτέλεσης ενός πλάνου επιχειρηματικού μετασχηματισμού με το 66% αυτών να έχουν ξεκινήσει ή ολοκληρώσει ένα τέτοιο πρόγραμμα τα τελευταία 2 χρόνια, ενώ την ίδια στιγμή λιγότερο από το 47% των ηγετών τους δηλώνει ότι μπορούν να αντιληφθούν τη βιώσιμη αξία που προκύπτει από αυτό το μετασχηματισμό.

«Ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων δε μπορεί να είναι μια πρωτοβουλία που έγινε και τελείωσε», όπως τονίζει ο Stephen G. Hasty, Jr., Global Transformation Leader της KPMG International. «Τα ανώτερα στελέχη συνειδητοποιούν ότι οι επιχειρήσεις τους είναι απαραίτητο να δημιουργούν μηχανισμούς που να εξελίσσονται συνεχώς και να μπορούν να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. Δυστυχώς, την ίδια στιγμή, αυτοί οι ηγέτες αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια στην επίτευξη των στόχων».

Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί  αποτυγχάνουν να κατανοήσουν σε βάθος τους πελάτες τους ή να μετατρέψουν εγκαίρως τη γνώση που έχουν σε μια διαφοροποιημένη καινοτομική προσέγγιση.

Από την έρευνα προκύπτει επίσης ότι ο επιτυχής μετασχηματισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με μια ριζική επιχειρησιακή και οργανωσιακή αλλαγή, καθώς και με βαθιά αλλαγή στην κουλτούρα του οργανισμού, και το 31% των ερωτηθέντων της έρευνας παραδέχτηκε ότι οι οργανισμοί τους δεν είναι σε θέση να εφαρμόσουν καινοτόμες διαδικασίες. 

Άλλα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα:

Το 38% των ηγετών αναμένει ότι το επιχειρησιακό μοντέλο του οργανισμού τους θα ανατραπεί σημαντικά σε μεσοπρόθεσμο διάστημα.
Σχεδόν οι μισές από τις επιχειρήσεις δηλώνουν ανέτοιμες να «ακούσουν» τα μηνύματα από τις αλλαγές στην αγορά και να διαμορφώσουν απόψεις για τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των πελατών.
Μόνο το 41 % των οργανισμών εντοπίζει τις αλλαγές των δημογραφικών στοιχείων των πελατών, τις αλλαγές στη συμπεριφορά και στις προσδοκίες τους και χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να χαράξει μια στρατηγική μετασχηματισμού.
Μόνο το 51% των στελεχών πιστεύει ότι υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν βραχυπρόθεσμες νίκες σε αυτό το πεδίο.
Ποσοστό μικρότερο από το 44% των στελεχών αναγνωρίζει την αξία των Data & Analytics ως καταλύτες νέων επιχειρηματικών μοντέλων. 
Περισσότεροι από το ένα τρίτο (37%) των στελεχών λένε ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν για την επιτυχή εφαρμογή ενός πλάνου μετασχηματισμού είναι η αδυναμία τους να κατανοήσουν τη μεγάλη συμβολή που μπορεί να έχουν οι αλλαγές στο μοντέλο λειτουργίας του οργανισμού τους. 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ