Συνεργασία του Ομίλου ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ με την ΙΝΤERAMERICAN

Σε μια μεγάλη, ενημερωτική εκδήλωση ο Όμιλος ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ και η ΙΝΤERAMERICAN ανακοίνωσαν την έναρξη πρότυπης συνεργασίας στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτων. Κατά τη διάρκεια του πανελλαδικού συνεδρίου πωλήσεων του Ομίλου ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, που φιλοξενήθηκε στο αμφιθέατρο των κεντρικών γραφείων της ΙΝΤERAMERICAN, παρουσιάστηκε το πλαίσιο του «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Insurance», μιας συνεργασίας πρωτοποριακής για την ελληνική ασφαλιστική αγορά, που περιλαμβάνει προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου ειδικά σχεδιασμένα από την ΙΝΤERAMERICAN για τον Όμιλο ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα ασφάλισης αφορούν στις μάρκες που αντιπροσωπεύει εμπορικά στη χώρα μας ο Όμιλος ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ. Πρόκειται για προγράμματα που λαμβάνουν υπ’ όψιν τα πλεονεκτήματα των μοντέλων, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν στα  προηγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά συστημάτων οδικής ασφάλειας. Επιπλέον, η συνεργασία των δύο Ομίλων περιλαμβάνει την επανεκπαίδευση για την επαναπιστοποίηση του Δικτύου Πωλήσεων του Ομίλου ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ από το οργανωμένο και αναγνωρισμένο Κέντρο Εκπαίδευσης της ΙΝΤERAMERICAN.

Η εν λόγω πρότυπη συνεργασία σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την EXECUTIVE INSURANCE BROKERS, θυγατρική εταιρεία μεσιτείας ασφαλίσεων του Ομίλου ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, και την INTERAMERICAN.

Τα προγράμματα εκ μέρους της ΙΝΤERAMERICAN παρουσίασε ο Π. Κούβαλης, Διευθυντής Underwriting Αυτοκινήτου, ενώ τα στελέχη του Ομίλου ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ  Δ. Παναγόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής Λιανικής και Π. Ανωγιάτης, Γενικός Διευθυντής της EXECUTIVE INSURANCE BROKERS, παρουσίασαν τον απολογισμό των ασφαλιστικών εργασιών 2013-2016 με έμφαση στην ενιαία εμπορική πολιτική αμοιβών, τα κίνητρα πωλήσεων και την αυξανόμενη διείσδυση ασφαλίσεων. Η συνεργασία ΙΝΤERAMERICAN – Ομίλου ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ  απηχεί τη στρατηγική συμπράξεων που ακολουθούν οι δύο επιχειρήσεις, σε μια εποχή που αυτές είναι απαραίτητες και αποδίδουν ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στον πελάτη.

Φωτογραφίες:
1: Από αριστερά, Π. Κούβαλης, Διευθυντής Underwriting Αυτοκινήτου INTERAMERICAN, Σ. Αρβανιτάκη, στέλεχος Διεύθυνσης Πρακτορειακού Δικτύου INTERAMERICAN, Μ. Μοσχονάς, Διευθυντής Πρακτορειακού Δικτύου INTERAMERICAN, Δ. Παναγόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής Λιανικής Ομίλου ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, Γ. Βαλαής, Γεν. Διευθυντής INTERAMERICAN Βοήθειας, Π. Ανωγιάτης, Γεν. Διευθυντής EXECUTIVE INSURANCE BROKERS, Γ. Κουκουμέλης, CFO Ομίλου ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ.

2: Στιγμιότυπο από την εκδήλωση.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ