Πραγματοποιήθηκε η M2M συνάντηση της Global Sustain στον Όμιλο Μυτιληναίο

Σημαντικές προοπτικές για την Ελλάδα προσφέρουν εταιρείες που λειτουργούν με όρους βιώσιμης ανάπτυξης», τόνισαν στελέχη του επιχειρηματικού Oμίλου Μυτιληναίος, κατά την παρουσίαση του εργαλείου δημοσιοποίησης χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του Ομίλου «Integrated Value Creation SCORECARD» για το έτος 2015, σε εκδήλωση της εταιρείας Global Sustain. Όπως επισημάνθηκε, οι εταιρείες που προσπαθούν να εντάξουν στη φιλοσοφία τους έναν ενιαίο τρόπο βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών, βιομηχανικών και οικονομικών πόρων, του ανθρώπινου δυναμικού, των κοινωνικών πόρων και της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελούν πόλο έλξης για τους επενδυτές και προσφέρουν σημαντικές προοπτικές στην Ελλάδα για υπεύθυνη ανάπτυξη, καθώς ήδη στη χώρα μας έχουν εντοπιστεί σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες.
 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στελέχη του Ομίλου, τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, καθώς και τα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης έχουν έναν αυξανόμενο αντίκτυπο στην ικανότητα των εταιρειών να λειτουργούν και να παράγουν αξία, τόσο για τις ίδιες και τους μετόχους τους, όσο και για τη χώρα και τους πολίτες της. Όπως αναφέρθηκε αναφορικά με τον Όμιλο, το 2016, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάπτυξης του πρώτου Ενιαίου Απολογισμού, επιχειρείται η περαιτέρω ανάπτυξη του «Integrated thinking», μιας διαδικασίας που στοχεύει στη μελέτη και την ανάλυση των σχέσεων μεταξύ των διαφορετικών τομέων δραστηριοποίησης του Ομίλου και των πόρων (οικονομικών, βιομηχανικών, φυσικών, κοινωνικών και ανθρώπινων) που χρησιμοποιεί, ώστε να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο η ικανότητά του να συνεχίσει να δημιουργεί βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αξία.
 
Όπως εξηγήθηκε, οι επενδυτές δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον στην επιλογή εταιρειών που λειτουργούν με όρους βιωσιμότητας, καθώς έτσι διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα την επιτυχία της επένδυσής τους, μειώνοντας, ταυτόχρονα, το ρίσκο που προκύπτει. Εάν μία εταιρεία δεν έχει βιώσιμη περιβαλλοντική ή κοινωνική πολιτική ή ορθή διακυβέρνηση, είναι ένα στοιχείο επιπλέον ρίσκου. Εάν δεν καλύπτονται συγκεκριμένα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, πολύ δύσκολα υλοποιούνται υπεύθυνες επενδύσεις, συμπληρώνοντας, ότι το να υπάρχουν εταιρείες που ακολουθούν τέτοιου είδους πρότυπα, είναι ευκαιρία και για την Ελλάδα, αφού, παρά τις γνωστές δυσκολίες, υπάρχουν πολύ καλές ευκαιρίες και αυτό είναι που ψάχνουν οι επενδυτές.
 
Όπως υπογραμμίζεται στον κοινωνικό του απολογισμό, στόχος του Ομίλου είναι η ενίσχυση του ρόλου του, ως σημαντικού παράγοντα αειφορίας στην Ελλάδα, η βελτίωση της χρήσης των φυσικών πόρων, η περαιτέρω ενίσχυση της ανακύκλωσης και της αξιοποίησης αποβλήτων, καθώς επίσης και η σταθεροποίηση και μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων.
 
Ο Όμιλος Μυτιληναίος, δραστηριοποιείται στους τομείς της μεταλλουργίας, των κατασκευαστικών έργων και της ενέργειας. Ο κύκλος εργασιών του το 2015 έφτασε στα 1,3 δισ., τη διετία 2014-2015 δημιούργησε 208 νέες θέσεις εργασίας, με το κοινωνικό του προϊόν να αγγίζει τα 295 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 40%.
 
Τέλος, όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο στρατηγικός σύμβουλος σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, κ. Μιχάλης Σπανός, από την Global Sustain, «η παγκόσμια τάση επιτάσσει τη δημιουργία οργανισμών που δε στέκονται στο φαίνεσθαι αλλά στο είναι. Και εκεί βρίσκεται η πραγματική αξία».

Ηλ. Π.
   
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ