Boussias Communications: “Diversity & Inclusion: Τα προαπαιτούμενα της επιβίωσης και της επιτυχίας”

«Πολλά διαφορετικά λουλούδια φτιάχνουν μία ανθοδέσμη», αναφέρει μία μουσουλμανική παροιμία, συνοψίζοντας πολύ εύγλωττα την ομορφιά, αλλά και τη δύναμη που κρύβεται μέσα στην ανθρώπινη ποικιλομορφία. Η δύναμη που προσφέρει σήμερα ένα diverse ανθρώπινο δυναμικό σε μία εταιρεία είναι αδιαμφισβήτητη. Και μάλιστα πρόκειται για μία δύναμη τόσο κρίσιμης σημασίας που μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στην επιτυχία και την αποτυχία.

Περισσότερο από μισό αιώνα πριν, ο συγγραφέας Sloan Wilson, στο δημοφιλές μυθιστόρημά του “The Man in the Gray Flannel Suit” -το οποίο μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 1956, με πρωταγωνιστή τον Gregory Peck-, περιέγραψε έναν κόσμο εταιρικής συμμόρφωσης, αποτελούμενο από “yes-men”, όπου είχαν όλοι παρόμοιο υπόβαθρο και νοοτροπία, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μία θλιβερή κουλτούρα ομοιότητας, η οποία σχεδόν οδήγησε τη διοικητική ομάδα της εταιρείας σε μία καταστροφική απόφαση.

Αυτός ο κόσμος σχεδόν δεν υπάρχει πια. Σήμερα, όπως τα εθνικά σύνορα σιγά σιγά εξαλείφονται στο «παγκόσμιο χωριό» μας, έτσι και τα πολιτισμικά και φυλετικά όρια ολοένα και περισσότερο εξασθενούν στο παγκόσμιο ανθρώπινο δυναμικό. Η έννοια της πολυμορφίας παγκοσμίως δεν είναι πια μία αφηρημένη έννοια, αλλά κομμάτι της καθημερινότητας, σε πολλές χώρες στον αναπτυγμένο, κυρίως, κόσμο.

Μέσα στο ίδιο πλαίσιο, και οδηγημένες από την ανάγκη να αντιμετωπίσουν την έλλειψη ταλέντου -αλλά και να είναι ανταγωνιστικές σε μία ολοένα και περισσότερο diverse αγορά-, οι εταιρείες διευρύνουν τις προσπάθειές τους σε ό,τι αφορά την στρατολόγηση αλλά και την προώθησή τους σε ομάδες πληθυσμού που παραδοσιακά είτε υπό-εκπροσωπούνταν είτε δεν εκπροσωπούνταν καθόλου.

Ωστόσο, με πολλούς τρόπους, το ταξίδι αυτό μοιάζει σαν μόλις να ξεκίνησε. Ακόμα και σε χώρες με ποικιλόμορφο εργασιακό περιβάλλον, τα μέλη των κυρίαρχων δημογραφικά ομάδων τείνουν να έχουν μεγαλύτερη επιρροή και να αντιμετωπίζουν λιγότερα εμπόδια σε ό,τι αφορά την πρόσληψή τους και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Υπάρχουν ακόμα χώρες στις οποίες η ιδέα του workforce diversity έχει πολύ δρόμο, είτε εξαιτίας πολιτισμικών εμποδίων είτε λόγω έλλειψης μίας κρίσιμης μάζας εκπροσώπων άλλων ομάδων. Οι περισσότερες εταιρείες έχουν πια συνειδητοποιήσει ότι οι διαφορετικές δημογραφικές ομάδες σκέφτονται και επικοινωνούν διαφορετικά και ότι αυτές οι διαφορές θα πρέπει να γίνουν κατανοητές από όλους, πριν ακόμα άνθρωποι με ποικίλα υπόβαθρα μπορέσουν πραγματικά να ενσωματωθούν και να συμπεριληφθούν στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας.

Η έννοια του diversity και του inclusion

Η έννοια του diversity στο εργασιακό περιβάλλον δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από την κατανόηση, την αποδοχή αλλά και την αναγνώριση της αξίας των διαφορών ανάμεσα στους ανθρώπους.

Σήμερα, η έννοια του diversity συμπεριλαμβάνει πολλά περισσότερα από τη φυλή και το φύλο. Ολοένα και περισσότερο δίνεται βαρύτητα στη δημιουργία περιβαλλόντων όπου η ποικιλία των διαφορετικών φωνών ενθαρρύνεται αλλά και εισακούγεται. Αυτές οι φωνές μπορεί να προέρχονται από ανθρώπους που μπορεί να είναι ή να μην είναι του ίδιου φύλου, φυλής ή εθνικότητας. 

Η διαφορετικότητα στην εργασία σήμερα μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
  • φυλή
  • εθνικότητα
  • φύλο
  • σεξουαλικός προσανατολισμός
  • θρήσκευμα
  • ηλικία
  • αναπηρία
  • τύπος προσωπικότητας
  • στιλ σκέψης
Η έννοια του inclusion προχωράει ένα βήμα παραπέρα για να καθορίσει ένα συνεργατικό, υποστηρικτικό, γεμάτο σεβασμό περιβάλλον, το οποίο ενισχύει και αυξάνει τη συμμετοχή και τη συνεισφορά όλων των εργαζομένων.

Το diversity & inclusion είναι η αποστολή, οι στρατηγικές και οι πρακτικές μίας εταιρείας για να υποστηρίξει ένα diverse περιβάλλον εργασίας και να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα της πολυμορφίας προκειμένου να δημιουργήσει ένα επιχειρηματικό, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο νέος τρόπος προσέγγισης του diversity & inclusion εστιάζει στην ανταπόκριση των αναγκών του ατόμου και όχι τόσο σε μία HR-centered πρωτοβουλία. Σήμερα, το ζητούμενο δεν είναι απλώς η ύπαρξη πολυμορφίας στην εταιρεία, αλλά η αξιοποίηση αυτής της πολυμορφίας για τη δημιουργία και παραγωγή καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών.

H σημασία του diversity & inclusion

Το diversity & inclusion αποτελεί κεντρικό θέμα όχι μόνο της επιχειρηματικής ατζέντας, αλλά και της δημόσιας σφαίρας. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από τα ολοένα και περισσότερα άρθρα που δημοσιεύονται γύρω από την ποικιλομορφία, το inclusion, τη συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές θέσεις, καθώς και την ανάγκη να «ανοίξουν τα μυαλά» και να ξεπεραστούν θρησκευτικές προκαταλήψεις και να γίνουν σεβαστές οι πολιτισμικές διαφορές.

Η δημόσια συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα έχει πια ανοίξει, και οι εταιρείες συμμετέχουν σε αυτή, όχι μόνο γιατί είναι το ηθικά σωστό αλλά και γιατί ολοένα και περισσότερο πλέον καθίσταται σαφής η αξία της πολυμορφίας στο ανθρώπινο δυναμικό και με αμιγώς επιχειρηματικούς όρους. Μία σειρά από έρευνες και μελέτες αποδεικνύουν ότι οι εταιρείες με μεγάλη πολυμορφία ξεπερνούν κατά πολύ σε επιδόσεις τους ανταγωνιστές τους. Η έρευνα της McKinsey “Diversity Matters”, δείχνει ότι οι gender-diverse εταιρείες έχουν 15% περισσότερες πιθανότητες να ξεπεράσουν τον ανταγωνισμό, ενώ η εθνοτική πολυμορφία δίνει 35% περισσότερες πιθανότητες να επιτευχθεί ο ίδιος στόχος.

Οι εταιρείες του Fortune 500 οι οποίες έχουν μεγαλύτερη εκπροσώπηση γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο επιτυγχάνουν σημαντικά υψηλότερα οικονομικά αποτελέσματα, κατά μέσο όσο, σε σχέση με εκείνες με μικρότερη εκπροσώπηση των γυναικών σε επίπεδο διευθυντικών στελεχών, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Catalyst, “The Bottom Line: Corporate Performance and Women’s Representation on Boards”. Επιπλέον, η εν λόγω μελέτη επισημαίνει μία σημαντικά ισχυρότερη απόδοση κατά μέσο όρο, στις επιχειρήσεις με τρεις ή περισσότερες γυναίκες στο διοικητικό συμβούλιο.

Ακόμα, έρευνα της Deloitte Αυστραλίας δείχνει ότι οι inclusive ομάδες έχουν κατά 80% υψηλότερη απόδοση, ενώ σύμφωνα με τη μελέτη “High-Impact Talent Management” της Deloitte by Bersin, η οποία εξέτασε περισσότερες από 128 διαφορετικές πρακτικές σχετικά με το ταλέντο, οι πρακτικές με τη μεγαλύτερη επίδραση στην απόδοση της εταιρείας είναι αυτές που εστιάζουν στην ανάπτυξη ενός talent inclusion συστήματος.

ΠηγήHR Professional 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ