Νέα λογική στα προγράμματα Υγείας της INTERAMERICAN

Αύξηση 5,1% παρουσίασε στα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα Υγείας κατά το πρώτο τετράμηνο, έναντι του αντίστοιχου περυσινού χρονικού διαστήματος, η INTERAMERICAN.  Πρόσφατα, η Γενική Διεύθυνση Πωλήσεων και Marketing και η Γενική Διεύθυνση Ζωής & Υγείας της εταιρείας διέθεσαν στα δίκτυα πωλήσεων τη νέα τιμολογιακή προσέγγιση με βάση την ηλικία, το ασφαλιστικό πρόγραμμα και το πλάνο. Σημειώνεται ότι στον κλάδο υγείας, η παραγωγή προέρχεται στο σύνολό της από τα  φυσικά δίκτυα πωλήσεων. 

Για τα νέα συμβόλαια ασφάλισης υγείας που προέρχονται από αλλαγή παλαιών προϊόντων, η INTERAMERICAN προχωρεί στη δημιουργία ειδικών προϊόντων.  Παράλληλα, θέτει σε πιλοτική δοκιμασία ένα νέο νοσοκομειακό πρόγραμμα, σε λογική σύνθεσης για πέντε περιοχές καλύψεων και αντιστοίχων ιδιαίτερα προσιτών ασφαλίστρων, που θα συνδυάζονται προσθετικά κατ’ επιλογή του πελάτη. Η εταιρεία, με γνώμονα την ανάπτυξη στις ασφαλίσεις υγείας, εστιάζει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προγραμμάτων της. Ακόμη, ενισχύει τις ιδιόκτητες υποδομές της στις υπηρεσίες υγείας, προγραμματίζοντας την έναρξη λειτουργίας δεύτερου πολυϊατρείου στην Αττική για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στα βόρεια προάστια. 

Το EURAPCO Health Group στην Αθήνα
Εξάλλου, στο πλαίσιο της ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε διεθνές επίπεδο και των σχέσεων συνεργασίας που έχει αναπτύξει ως μέλος διεθνών οργανισμών και κοινοπρακτικών πρωτοβουλιών για την Υγεία, η INTERAMERICAN φιλοξένησε τις εργασίες του Τομέα Υγείας της EURAPCO στις 8 και 9 Ιουνίου, στα κεντρικά γραφεία της.  Οργανώθηκε εργαστήριο για την επανεξέταση των δυνατοτήτων μείωσης του διαρκώς αυξανόμενου κόστους στην υγεία και εξετάστηκαν οι πιθανότητες μέσω του περιορισμού των ταξιδιών για θεραπεία και του καλύτερου ελέγχου/διαχείρισης της αγωγής σε χρόνια νοσήματα – κυρίως σε καρκίνους. Ακόμη, αντικείμενο της ομάδας αποτέλεσε και η προετοιμασία για το προσεχές EURAPCO Board Boot Camp. 

Από την INTERAMERICAN, συμμετείχε στις συνεδριάσεις ο Γιώργος Βελιώτης, γενικός διευθυντής ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας της εταιρείας. Εκπροσωπήθηκαν στη διημερίδα της κοινοπραξίας EURAPCO οι εταίροι ACHMEA – μητρική της INTERAMERICAN, UNION POIST’OVΝA, CASER, COVEA, LANSFORSAKRINGAR, LOCAL TAPIOLA, REALE MUTUA και  συμμετείχε project manager της EURAPCO.


Φωτογραφία: 
Από τη συνάντηση εργασίας των εταιρειών μελών της EURAPCO στα γραφεία της INTERAMERICAN, στην Αθήνα. 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ