Ένα βιώσιμο σύστημα Υγείας μέσω της Ανάπτυξης της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας

Ένα βιώσιμο σύστημα Υγείας μέσω της Ανάπτυξης της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας
 
Συμπεράσματα 16ου Ετήσιου Συνέδριου HEALTHWORLD
 
  
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου Ετήσιου Συνέδριου HEALTHWORLD που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Ξενοδοχείο Αθήναιον Ιντερκοντινένταλ. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), της European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) και της MEDTECH Europe. 
  
Στόχος της ετήσιας συνάντησης ήταν η κατάθεση προτάσεων και η αναζήτηση λύσεων στα καυτά προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο τίτλος του φετινού συνεδρίου «HealthCare in Greece: Turning Around for the Economy and the Society» καθορίζει το περιεχόμενό του, που εστιάζεται ακριβώς στο ρόλο που μπορεί, και επιβάλλεται να διαδραματίσει, ο τομέας της υγείας σε αυτούς τους δύο σημαντικούς και αλληλοεξαρτώμενους άξονες, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.
  
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιριών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Διαγνωστικών του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικό Επιμελητήριου Θεόδωρος Λιακόπουλος, κατά την κεντρική του ομιλία δήλωσε, «Ένα  μοντέρνο βιώσιμο σύστημα υγείας πρέπει να ξεκινάει από την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην Ελλάδα του 2017. Συζητάμε πως θα βρούμε τρόπους για να εισάγουμε την καινοτομία στο σύστημα υγείας ενώ οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης έχουν ήδη περάσει στο στάδιο για το πώς θα βελτιώσουν την τεχνολογία που έχουν και χρησιμοποιούν. Είναι κοινά αποδεκτό ότι το σύστημα υγείας στα χρόνια της κρίσης περνάει μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Όλοι οι δείκτες, μας δείχνουν σε χαμηλές θέσεις, ειδικά μια πρόσφατη έρευνα η οποία κατατάσσει τη χώρα μας χαμηλά όσον αφορά την αναλογία ποιότητας σε σχέση με τις δαπάνες υγείας.  Δηλαδή ξοδεύουμε λιγότερα και αυτά που ξοδεύουμε τα ξοδεύουμε λιγότερο αποτελεσματικά. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, δεν παρέλειψε να καταθέσει τις προτάσεις της Επιτροπής Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Διαγνωστικών του Επιμελητηρίου οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό τους Συστήματος Υγείας και συνοψίζονται ως εξής: Η Χρηματοδότηση και οι πληρωμές με εφαρμογή και τήρηση μιας αξιόπιστης πιστωτικής πολιτικής, η σωστή κατανομή πόρων του προϋπολογισμού στα νοσοκομεία και η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας των νοσοκομείων, ο έλεγχος της εισόδου στο σύστημα όλων των καινοτόμων τεχνολογιών οι οποίες θα ελέγχονται από μια Επιτροπή Αξιολόγησης της Τεχνολογίας και τέλος ένα Νέο σύστημα προμηθειών κάτω από την Εθνική κεντρική αρχή προμηθειών υγείας με την εφαρμογή μητρώου προμηθευτών καθώς και με την τροποποίηση της μεθοδολογίας διαγωνισμών για την αξιολόγηση της τιμής και της ποιότητας.
 
Κατά τη διάρκεια του 2ήμερου συνεδρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για τη χώρα, κατατέθηκαν τεκμηριωμένες προτάσεις και αναζητήθηκαν δυνατά μέτρα τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην εξυγίανση του συστήματος της Υγείας στο πλαίσιο μιας βιώσιμης στρατηγικής. Παρακάτω, ακολουθούν τα συμπεράσματα των ενοτήτων που αναλύθηκαν στο συνέδριο, πιο συγκεκριμένα:

1η ενότητα, 1η ημέρα
Κατά τη διάρκεια της 1ης ενότητας η οποία είχε κεντρικό τίτλο «Δαπάνες Υγειονομικής Περίθαλψης, Προϋπολογισμός & Μεταρρυθμίσεις» μεταξύ άλλων αναλύθηκαν θέματα γύρω από τη φαρμακευτική δαπάνη και την ανάγκη αύξησή της, η οποία όπως τονίστηκε δεν επαρκεί καθώς έχει γίνει λανθασμένος υπολογισμός από τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ παράλληλα, προτάθηκαν αντίστοιχες λύσεις όπως η έκπτωση στην τιμή των γενοσήμων, η αυστηροποίηση των κριτηρίων εισόδου των φαρμάκων στο σύστημα καθώς επίσης το σπάσιμο του clowback ανά κατηγορία φαρμάκου ή ανά κατηγορία ασθενών. Επίσης, έγινε λόγος για την γρήγορη και έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών σε φάρμακα που θεωρούνται καινοτόμα αλλά και την υπεσυνταγογράφηση η οποία λειτουργεί εις βάρος των ίδιων των ασθενών.
  
2η ενότητα, 1η ημέρα
Στη 2η ενότητα τη οποίας ο τίτλος ήταν «Η αξία της φαρμακευτικής καινοτομίας – Το αποτύπωμα της κοινωνίας και των ασθενών», έγιναν αναφορές γύρω από την υψηλού κόστους καινοτομία, η οποία όμως μπορεί να είναι η απάντηση στο σύστημα Υγείας του μέλλοντος. Επιπροσθέτως αναλύθηκαν τα πλεονεκτήματα των κλινικών μελετών οι οποίες οδηγούν σε καινοτόμα φάρμακα, έχουν πολλαπλά οφέλη προς τους ασθενείς αλλά και οικονομικά οφέλη προς το Σύστημα Υγείας και αποτελούν οξυγόνο για την οικονομία της Χώρας, καθώς, κάθε φορά που εγκρίνεται μια κλινική δοκιμή «εισάγονται» στην Ελλάδα 250.000€, ενώ  σύμφωνα με τους αποδεκτούς πολλαπλασιαστές, η καθαρή επίδραση στο ΑΕΠ, ανά κλινική δοκιμή, κυμαίνεται μεταξύ 500.000€ έως 1.000.000€. Τέλος τέθηκε η ανάγκη αλλαγής του ιατρο-κεντρικού μοντέλου σε ασθενο-κεντρική διεπιστημονική προσέγγιση και αντιμετώπισης των ασθενών με καρκίνο η οποία δεν έχει οικονομικό κόστος, αλλά το  μόνο που απαιτεί, είναι η αλλαγή τρόπου σκέψης.
 
3η ενότητα, 1η ημέρα 
Ο τίτλος της 3ης ενότητας ήταν «Η επένδυση στην Υγεία είναι επένδυση στην Ευημερία: «Οι θετικές διαστάσεις της Υγειονομικής Περίθαλψης». Στην εν λόγω ενότητα, μεταξύ άλλων έγιναν αναφορές για τη «γέφυρα» μεταξύ Υγείας & Ευημερίας και τις παραμέτρους οι οποίες  τα συνδέουν όπως οι κλινικές μελέτες, ο ιατρικός τουρισμός κ.α.. Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκε η αύξηση των δαπανών υγείας Ευρώπης και Αμερικής η οποία ανέρχεται σε 10% και 15%+ αντίστοιχα και η οποία οφείλεται στη γήρανση πληθυσμού, στη χρήση νέων τεχνολογιών, στην επικράτηση των νοσολογικά χρόνιων νοσημάτων και οι αυξανόμενες απαιτήσεις πολίτων για καλύτερη περίθαλψη, φροντίδα και ποιότητα ζωής. Στη συνέχεια οι ομιλητές αναφέρθηκαν στις απαιτήσεις της Υγειονομικής περίθαλψης οι οποίες είναι, η απλούστευση των διαδικασιών, η εξάλειψη της γραφειοκρατίας, η κατάρτιση του υγειονομικού χάρτη και η ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Ωστόσο, δεν παρέλειψαν να αναφερθούν στο γεγονός ότι ενώ η δαπάνες υγείας αυξάνονται συνολικά, οι φαρμακευτικές δαπάνες και οι δαπάνες πρόληψης μειώνονται εν αντιθέσει με τις νοσοκομειακές και διοικητικές δαπάνες οι οποίες αυξάνονται.
 
4η ενότητα, 1η ημέρα 
Κατά τη διάρκεια της 4ης ενότητας της οποίας ο τίτλος ήταν «Εθνική Φαρμακευτική Πολιτική: Η επόμενη ημέρα», η συζήτηση κινήθηκε γύρω από την απλούστευση της διαδικασίας έγκρισης φαρμάκων, την επέκταση φαρμακείων ΕΟΠΥΥ που χορηγούν δωρεάν φάρμακα, την επάρκεια φαρμάκων για το σύνολο των νοσημάτων, τη δημιουργία εργαστήριων για έρευνα, την υποχρεωτική εφαρμογή πρωτοκόλλων, τη δίκαιη και συνεπή τιμολόγηση φαρμάκων, τη δημιουργία φακέλων ασθενών καθώς και την καταγραφή ασθενών με χρόνια νοσήματα κ.α.. Παράλληλα οι ομιλητές, τόνισαν τη σημασία του ρόλου της φαρμακευτικής βιομηχανίας η οποία μέσω των επενδύσεων  μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη της χώρας. Βέβαια, δεν έλειψαν αναφορές για τη συρρίκνωση των φαρμακευτικών δαπανών στο εγχώριο περιβάλλον, για τις ανάγκες της περίθαλψης, οι οποίες υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό και τις σοβαρές συνέπειες της πολιτικής των rebate και clowback στις επιχειρήσεις του Τομέα της Υγείας.
 
1η ενότητα 2η ημέρα 
Κατά τη διάρκεια της ενότητας «Καινοτομία και Τεχνολογία: Δύο Κύριοι και αλληλένδετοι άξονες για την αύξηση της αξίας στην υγειονομική περίθαλψη», μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η ανάγκη ένταξης της έρευνας και ανάπτυξης στο συνολικό σύστημα περίθαλψης αλλά και η ευκαιρία μίας γόνιμης συνεργασίας όλων των φορέων με σκοπό την επαρκή περίθαλψη των πολιτών. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι η έλλειψη καλής υγείας μπορεί να είναι καταστροφική για την οικονομία καθώς ένας υγιής πληθυσμός αποτελεί υπόθεση οικονομικής ευμάρειας. Ειδική μνεία έγινε στο γεγονός ότι τα καινοτόμα φάρμακα και η τεχνολογία της Υγείας έχουν αυξήσει το προσδόκιμο ζωής, ωστόσο, το κόστος  τους είναι σε υψηλά επίπεδα και αντισταθμίζεται από την αξία του η οποία βελτιώνει την υγεία, μειώνει το χρόνο νοσηλείας, και αυξάνει τη διάθεση την παραγωγικότητα κ.α.. Τέλος, επισημάνθηκε η ανάγκη ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και αξιοποίησης των δεδομένων που εξάγονται από αυτά προς όφελος του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.
 
2η ενότητα 2η ημέρα 
Στη συγκεκριμένη ενότητα με τίτλο «Η Τεχνολογία Υγείας στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας»,  η συζήτηση κινήθηκε γύρω από την εξατομικευμένη ιατρική η οποία όπως τονίστηκε είναι το μέλλον της ιατρικής και θα προκύψει από την έρευνα και ανάπτυξη του γονιδιώματος. Έτσι πλέον θα περάσουμε στην εποχή όπου το φάρμακο, θα είναι εξατομικευμένο για κάθε οργανισμό ασθενή και θα πάψει να κατασκευάζεται 1 φάρμακο για όλους τους ασθενείς με την ίδια νόσο. Επίσης, όπως αναφέρθηκε, στόχος είναι στο μέλλον η ζυγαριά να γύρει προς την πρόληψη των ασθενειών καθώς μέχρι τώρα αυτό που επικρατεί είναι η εξάλειψη των ασθενειών και οι επεμβάσεις. Κλείνοντας, διαπιστώθηκε από τους συμμετέχοντες στο πάνελ η αναγκαιότητα της συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών ιατρών, τεχνολογικής βιομηχανίας και έρευνας ώστε να αναπτυχθούν τεχνολογίες οι οποίες πραγματικά θα είναι προς όφελος των  ασθενών.
 
3η ενότητα 2η ημέρα 
Στην ενότητα με τίτλο «Προσδιορίζοντας μοντέλα συνεργασίας μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», συζητήθηκε διεξοδικά ο νόμος που επιβάλει  την εκχώρηση δυνατοτήτων από το Δημόσιο στον Ιδιωτικό τομέα, με δεδομένη προϋπόθεση βέβαια να καθοριστούν οι όροι και το πλαίσιο αυτό, με απαραίτητα στοιχεία τη διαφάνεια, την εμπιστοσύνη, τη σταθερότητα και τη σταθερή χρηματοροή. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να ληφθεί υπόψιν, να αξιοποιηθεί αντίστοιχα και να αποφευχθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς, είναι η αρνητική εμπειρία που είχαν αντίστοιχες συμπράξεις ΣΔΙΤ στην Ε.Ε.. Στη συνέχεια, τονίσθηκε ιδιαίτερα το θέμα των υλικών που προμηθεύεται ο ΕΟΠΠΥ από τον ιδιωτικό τομέα και το πόσο ουσιώδες είναι ώστε αυτά να έχουν κοινωνική χρησιμότητα. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της κουβέντας σημειώθηκε ότι παρόλο που το ΑΕΠ έχει μειωθεί, ο μέσος ασθενής  πληρώνει τουλάχιστον τα ίδια χρήματα από την τσέπη του από το 2009 έως σήμερα, ενώ ταυτόχρονα ο Δημόσιος Τομέας στην Υγεία έχει συρρικνωθεί.  Κλείνοντας οι συμμετέχοντες προχώρησαν στη διαπίστωση ότι το κράτος δε προσδοκά να παρέχει υπηρεσίες στον τελικό χρήστη-ασθενή, αλλά θέλει να είναι ο πυρήνας στον οποίο μπορούν να καθίσουν όλοι οι πάροχοι του Ιδιωτικού Τομέα.
 
4η ενότητα 2 ημέρα 
Στη τελευταία ενότητα με τίτλο, «Δαπάνες Υγείας με στόχο την Ανταποδοτικότητα» αναπτύχθηκαν θέματα μεταξύ ανισοτήτων των παροχών υπηρεσιών Υγείας στη Ε.Ε., καθώς όπως χαρακτηριστικά περιεγράφηκε, η έκβαση της νόσου ενός ασθενή με καρκίνο, εξαρτάται από τη χώρα της Ε.Ε. στην οποία ζει, έτσι και στην Ελλάδα, ο πολίτης που πληρώνει εισφορές, αναμένει σχετική ανταπόδοση σε ατομικό επίπεδο. Συνεχίζοντας, σημειώθηκε η καθυστέρηση της ένταξης καινοτόμων φαρμάκων στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς όπως αναφέρθηκε, όταν αυτό αποφασισθεί θα είναι πλέον αργά διότι εκείνη την περίοδο μόνο καινοτόμα δε θα είναι. Κλείνοντας τις εργασίες του συνεδρίου, το ερώτημα που έμεινε αναπάντητο είναι, ότι ενώ όλοι έχουν πρόσβαση στην Υγεία, αλλά οι πόροι είναι περιορισμένοι, λόγω του κλειστού προϋπολογισμού της Υγείας και παράλληλα οι Υπηρεσίες από τους παρόχους είναι ανοικτές, στο τέλος του έτους ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό;
 
Βασικοί Χορηγοί: JANSSEN-CILAG PHARMACEUTICAL | JOHNSON & JOHNSON HELLAS MEDICAL DEVICES COMPANIES
 
Χορηγοί Συνεδρίου: BRISTOL-MYERS SQUIBB | GE HEALTHCARE | PFIZER HELLAS
 
Yποστηρικτές Συνεδρίου: ABBOTT LABORATORIES (HELLAS) | ABBVIE PHARMACEUTICALS | ASTRA ZENECA | CSL BEHRING HELLAS | GILEAD SCIENCES HELLAS | MEDTRONIC HELLAS | MSD | PHARMASERVE-LILLY | ROCHE HELLAS | SANOFI AVENTIS | SHIRE HELLAS
 
Αρωγοί Συνεδρίου: BARD HELLAS MEDICAL EQUIPMENT | GLAXOSMITHKLINE | MERCK | UCB
 
Χορηγοί Επικοινωνίας: Η εφημερίδα Real News, ο όμιλος Direction Business Network, οι Free Press εφημερίδες Free Sunday και All About Health , τα περιοδικά Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ και  Business Partners και ο ετήσιος οδηγός ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 
Χορηγοί Διαδικτυακής Επικοινωνίας: Businessnews.gr – Capital.gr – Healthview.gr – Healthweb.gr – Iator.gr – Iatrikanea.gr – Iatronet.gr -Insurancedaily.gr -– MedicalManage.gr – Medlabnews.gr – Medsin.gr – Onmed.gr – Real.gr – Stogiatro.gr – Ygeia360.gr
 
Τηλεοπτικός Σταθμός: SBC
 
Xoρηγός App & Video Webcasting: ΜDATA

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ