Το Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» πραγματοποίησε εκπαιδευτική εκδήλωση με θέμα «Διαφυλική Αγωγή-Σεξουαλικότητα και Αναπηρία»

Την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017, το πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρο Δια βίου Μάθησης του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» πραγματοποίησε εκπαιδευτική εκδήλωση με θέμα «Διαφυλική Αγωγή-Σεξουαλικότητα και Αναπηρία» με εισηγητή τον υποψήφιο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Γεώργιο Γκόγκο.

Οι  συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για την εξέλιξη των προγραμμάτων Διαφυλικής Αγωγής και σεξουαλικής εκπαίδευσης στο πέρασμα των χρόνων. Στη συνέχεια έγινε εισαγωγή στις βασικές αρχές και μεθόδους παρέμβασης στο αντικείμενο της σεξουαλικής αγωγής, κάνοντας αναφορά σε τρόπους αυτοπροστασίας των ατόμων με Αναπηρία, σε πρακτικές για την διασφάλιση των κοινωνικών κανόνων και την τήρηση του προσωπικού/ιδιωτικού χώρου. Με το πέρας της εισήγησης οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να θέσουν τις ερωτήσεις τους στον κύριο Γκόγκο και να λάβουν περαιτέρω διευκρινίσεων για τη θεματολογία που αναπτύχθηκε. Στο τέλος της εκδήλωσης το λόγο πήρε το ειδικά καταρτισμένο στη Διαφυλική  Αγωγή προσωπικό του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες», προεξαγγέλοντας την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος διαφυλικής αγωγής για τους εκπαιδευόμενους του Κέντρου μας.

Το θέμα της σεξουαλικής εκπαίδευσης και διαφυλικής αγωγής αναδεικνύεται συχνά από τους γονείς των εκπαιδευόμενων του Κέντρου μας ως μείζον θέμα, καθώς άπτεται πολλών παραμέτρων και έχει πολυδιάστατες εκφάνσεις στην καθημερινή ζωή των νέων μας. Το Κέντρο Διημέρευσης του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες», τα τελευταία δύο χρόνια έχει εντάξει στο εκπαιδευτικό του σχεδιασμό το πρόγραμμα «Υγιεινή-Σωματογνωσία», με σκοπό την εκμάθηση βασικών αρχών και εννοιών στο πεδίο αυτό, ενώ όπως προαναφέρθηκε θα ξεκινήσει άμεσα το στοχευμένο πρόγραμμα «Διαφυλικής Αγωγής».

Ευχαριστούμε τον κύριο Γεώργιο Γκόγκο για την παρουσία  του στην εκδήλωση και την πολύτιμη συμβολή του στην οργάνωση του αντίστοιχου εκπαιδευτικού προγράμματος.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ