Έρευνα Ικανοποίησης Εργαζομένων S&B 2012

H S&B διενήργησε το 2012 την πλέον διεθνή Έρευνα Ικανοποίησης Εργαζομένων μέχρι σήμερα, με τη συμμετοχή περίπου 1.400 εργαζομένων από τις δραστηριότητές της σε Βραζιλία, Βουλγαρία, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ινδία και Η.Π.Α. Σύμφωνα με τα συνολικά θετικά αποτελέσματα της έρευνας, η S&B εξακολουθεί να βρίσκεται σαφώς στο ανώτερο 1/3 του διεθνούς δείγματος εταιρειών.

Η Έρευνα επαναβεβαίωσε την υψηλή δέσμευση των εργαζομένων όσον αφορά τη γενικότερη ικανοποίηση με την απασχόλησή τους, το γεγονός ότι θα σύστηναν την εταιρεία σε άλλους, την παροχή κινήτρων στις εργασιακές ομάδες καθώς και την αντίληψη που έχουν για την ισχυρή παρουσία της εταιρείας στις αγορές. Μετά τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της έρευνας, η επικοινωνία καθώς και ο σχεδιασμός δράσεων προχωρούν με ταχείς ρυθμούς. Λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα δεδομένα της έρευνας, οι διευθυντές εργάζονται στενά με τις ομάδες τους προς την επίτευξη λύσεων και νέων ιδεών, οι οποίες θα βελτιώσουν περαιτέρω το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζομένων και θα ωθήσουν τον οργανισμό μας σε ακόμα υψηλότερες επιδόσεις.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ