Ολοκλήρωση Πώλησης Piraeus Bank Egypt στην ΑΒΚ

H Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η συμφωνία πώλησης του ποσοστού συμμετοχής (98,5%) που κατέχει στη θυγατρική της στην Αίγυπτο Piraeus Bank Egypt S.A.E. («PBE») στην Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P. («ABK»), μετά τη λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων από την Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου και τις λοιπές εποπτικές αρχές Αιγύπτου, Κουβέιτ και Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

H ABK κατέβαλε τίμημα $149,7 εκατ για το ποσοστό συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στην PBE (1,5 φορές τα ίδια κεφάλαια της PBE στις 31 Δεκεμβρίου 2014). Η συναλλαγή  βελτιώνει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική θέση της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς:
  • αυξάνει το δείκτη CET-1 κατά περίπου 30 μ.β. (pro-forma στοιχεία 30.09.2015),
  • ενισχύει τη ρευστότητα του Ομίλου κατά περίπου €140 εκατ.
Η ολοκλήρωση της συμφωνίας εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς, όπως έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η Mediobanca ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η Norton Rose Fulbright ως διεθνής νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη συναλλαγή.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ