Χρηματικά βραβεία από το Ίδρυμα Μποδοσάκη σε νέους επιστήμονες

Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή για την επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δίνει νέα πνοή στο θεσμό των επιστημονικών βραβείων για νέους ερευνητές, επιδιώκοντας να υποστηρίξει και να αναδείξει τη δουλειά άξιων Ελλήνων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Τα χρηματικά βραβεία που σήμερα ανακοινώνει το Ίδρυμα Μποδοσάκη αφορούν τους εξής τομείς: βασικές επιστήμες, βιο-επιστήμες, εφαρμοσμένες επιστήμες και κοινωνικές επιστήμες. 

Θα χορηγηθούν συνολικά τέσσερα χρηματικά βραβεία, ένα ανά επιστημονικό τομέα, και το ύψος του κάθε βραβείου θα είναι 10.000 ευρώ. Τα βραβεία θα δοθούν σε Έλληνες επιστήμονες κατά την ιθαγένεια ή το γένος, που έχουν γεννηθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου 1971. Οι υποψήφιοι προτείνονται από επιστήμονες του κλάδου τους, της ιδίας ή ανώτερης βαθμίδας, ή από τους οργανισμούς στους οποίους υπηρετούν. 

Προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων είναι η 30ή Νοεμβρίου 2016. 

Αναλυτικά η προκήρυξη για το θεσμό είναι διαθέσιμη εδώ


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ