Στήριξε το Ινστιτούτο Prolepsis με τη ψήφο σου!

Tο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ είναι υποψήφιο για το βραβείο Bravo Society! 

Μπορείτε κι εσείς να υποστηρίξετε το έργο του Ινστιτούτου Prolepsis και το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ.  Πατήστε απλά το παρακάτω πλαίσιο και λάβετε μέρος στην ψηφοφορία. Η γνώμη σας μετράει!

Ψηφίστε εδώ

Ο Θεσμός Bravo Sustainability Dialogue έχει ως στόχο να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις καλύτερες πρακτικές που αναπτύσσονται στην Ελλάδα από φορείς, επιχειρήσεις, δήμους, περιφέρειες και την κοινωνία των πολιτών αναφορικά με την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας & της Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

Περισσότερες πληροφορίες: http://bravo.sustainablegreece2020.com/

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως τις 20 Νοεμβρίου.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ